Sundhedsteamet i Velliv er tidligt på banen med hjælp

Teamet består af erfarne sundhedskonsulenter og socialrådgivere, der kan hjælpe både dig jer som ledelse og jeres medarbejdere. Vi hjælper medarbejderen før, under og efter en periode med sygdom. Vi giver personlig vejledning og støtte til at tackle situationen og støtter med relevante tiltag, der hjælper medarbejderen godt tilbage. Som virksomhed får I konkrete råd om fastholdelsesmuligheder, regler, økonomi og dialog med offentlige myndigheder.

Hvad gør du, når en medarbejder bliver syg?

Kender du til reglerne for at søge sygedagpengerefusion, og ved du, hvad du har af muligheder for at fastholde en medarbejder, som er i risiko for længerevarende sygefravær? De erfarne socialrådgivere i Vellivs sundhedsteam har de sidste 5 år rådgivet mere end 2.500 virksomheder og ca. 9.000 medarbejdere. Det er et frit tilbud til alle, der har pensionsordning hos os. Her finder du vigtig information og gode råd i forbindelse med en medarbejders sygdom, og til dig som er selvstændig.

Hurtig hjælp betaler sig

Hvis en medarbejder bliver syg, kommer til skade og har problemer med at passe sit arbejde, vil der ofte opstå nogle praktiske spørgsmål, som i situationen kan være svære at overskue og få taget hånd om.

Sundhedsteamet i Velliv kan hjælpe jer med spørgsmål om forsikring, sundhed og sociale forhold.

Vi følger jer fra start til slut, og giver både jer og jeres medarbejder den nødvendige støtte og rådgivning.

Du kan ringe til Sundhedsteamet mandag til torsdag i tidsrummet 8.30 til 16.30 og fredag fra 9.00 til 16.00 eller skrive til os via vores formular, som sendes via en sikker forbindelse.

 

Kontakt dit sundhedsteam

strand, natur, sundhed, mental sundhed,

Vi kan bla. rådgive om:

 • Regler for fx sygedagpenge, jobafklaring og flexjob.
 • Samspil mellem forsikringsydelser og sociale ydelser.
 • Samarbejde med jobcentret og virksomheden.
 • Helbredsproblemer, som påvirker arbejdsindsatsen.
 • Sygefravær og sygefraværssamtaler.
 • Fratrædelse pga. sygdom eller pensionering.
 • Fastholdelsesplan.

Vi har naturligvis tavshedspligt overfor dig som arbejdsgiver, jeres medarbejdere og andre eksterne partnere.

Hvad får jeres medarbejdere ud af at tale med Vellivs sundhedsteam?

 • Fortrolig og professionel sparring med en kompetent, erfaren rådgiver.
 • Hjælp til at afdække, hvad der er brug for
 • Hjælp til at overskue regler, love mv.

Hvad vil jeres medarbejdere opleve?

 • En rådgiver, der har tid og ro til at fungere som sparingspartner
 • En omsorgsfuld rådgiver, der guider og følger op - over flere samtaler
 • En rådgiver, der støtter i mødet med kommunen, i virksomheden

Hvad får I som virksomhed ud af at tale med en socialrådgiver fra Vellivs sundhedsteam?

 • Fortrolig sparring med en kompetent, erfaren socialrådgiver, der kender arbejdsgiverens forpligtelser.
 • Vished om, at jeres medarbejdere får den bedst mulige hjælp, og at regler og lovgivning overholdes.
 • Sparring om helbredsvinkler samt sygefravær på virksomheden.

Hvad vil I som virksomhed opleve?

 • En socialrådgiver, der kan fungere som sparringspartner, når I ønsker det.
 • En holistisk rådgivning, der inddrager både regler og love samt præcedens i det offentlige.