Sygefraværspolitik

Det overordnede formål med en sygefraværspolitik er at begrænse sygefraværet i en virksomhed mest muligt og sikre fair behandling og tryg tilbagevenden til arbejdspladsen. Det gøres ved at ensarte håndteringen af sygefraværet og tydeliggøre roller og rammer for, hvad der skal ske, når en medarbejder bliver sygemeldt. Sygefraværspolitikken er en guide både til den nærmeste leder og til medarbejderne.