Ressourceforløb med ressourceforløbsydelse

I de tilfælde hvor medarbejderens arbejdsevne er særlig kompleks og udfordret, fx på grund af svær sygdom, misbrug, sociale problemer, kan medarbejderen visiteres til et ressourceforløb. Det er et længerevarende forløb, hvor målet er at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Visiteres din medarbejder til et ressourceforløb, modtager du ikke refusion fra kommunen.

Medarbejderen kan søge om dækning ved nedsat erhvervsevne i Velliv.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan Velliv Sundhed hjælpe dig.