Ressourceforløb med ressourceforløbsydelse

I de tilfælde hvor medarbejderens arbejdsevne er særlig kompleks og udfordret (misbrug, sociale problemer, svær sygdom diagnosticering m.m.), kan medarbejderen visiteres til et ressourceforløb. Et ressourceforløb bevilges typisk efter et jobafklaringsforløb, såfremt jobafklaringsforløbet ikke har medført udvikling af arbejdsevnen.