3 kilder til afkast

Hos Velliv har vi en klar ambition om at sikre kunderne et afkast, der er højere end det, der normalt er muligt at opnå på de finansielle markeder. Det sker gennem et unikt værditilbud. Vi kalder det tre kilder til afkast, der udgøres af investeringsafkast, DinKapital og Bonus fra Velliv Foreningen.

Gode investeringsafkast

Med et samlet afkast på henholdsvis 46,1 pct. og 38,5 har VækstPension Index og VækstPension Aktiv leveret det bedste og det næstbedste afkast over de sidste 5 år for kunder med mellem risiko og 15 år til pension.


Få endnu mere ud af din opsparing med DinKapital

DinKapital giver kunderne en årlig høj rente på p.t. 5 pct. 96% af alle nye virksomhedskunder har automatisk tilknyttet DinKapital. Afkastet fra DinKapital giver kunderne en solid bund under pensionsopsparingen – ikke mindst i perioder med lave renter og volatilitet på de finansielle markeder. Læs mere her.

Bonuskroner til dig

Alle kunder i Velliv er automatisk medlem af Velliv Foreningen, der ejer aktiemajoriteten i Velliv. I 2019 udbetalte Velliv Foreningen i alt 204 mio. kroner svarende til en kontant bonus på ca 1.450 kr. pr. opsparet mio. kr. til alle foreningens medlemmer. Sammenlagt har Velliv Foreningen i 2018 og 2019 udbetalt i alt 572 mio. kr. i kontant bonus til Vellivs kunder. Størrelsen af det samlede bonusbeløb bliver besluttet på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret på baggrund af Velliv Foreningens samlede investeringsresultat det forudgående år. Du kan læse mere om Velliv Foreningens medlemsbonus her