Jobafklaringsforløb

Er der tale om en sygemelding udover 22 uger, overgår medarbejderen til et jobafklaringsforløb.
Formålet med et jobafklaringsforløb er stadig at få medarbejderen tilbage i job.

I vil som virksomhed modtage refusion med en lavere ydelse end sygedagpenge. Satsen er på kontanthjælpsniveau.


Læs om hvordan du ansøger om refusion af ressourceforløbsydelse her