Velliv er med jer hele vejen

Livet er aldrig en lige linje – heller ikke når det handler om sundhed. I Velliv ved vi, at trivsel og sundhed afhænger af både fysiske og mentale faktorer, som gensidigt påvirker hinanden. Som jeres sundhedspartner hjælper vi jer med at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og bidrager. Når sygdom eller livskriser rammer, hjælper vi jeres medarbejdere med atter at komme på fode og genvinde livskvaliteten.

Jeres sundhedspartner

Det vores ambition at være den inspiration, den håndsrækning eller det kærlige skub, der gør en forskel - både for jer som virksomhed og for jeres medarbejdere.

Som kunde i Velliv betyder det at:

  • Vi giver jer inspiration, konkrete ideer og værktøjer.
  • Vi guider jer og jeres medarbejdere.
  • Vi tager proaktivt fat i jeres medarbejdere.
  • Vi gør en målrettet indsats for at få jeres sygemeldte medarbejdere tilbage.
  • Vi hjælper jeres medarbejdere videre.
  • Vi skaber nye netværker mellem mennesker.

Din socialrådgivning sidder klar til at hjælpe jer

Det er vigtigt at forebygge, at problemerne opstår, eller at håndtere dem så tidligt som muligt. Det er afgørende for at begrænse skadens omfang. Vi rådgiver jer, hvis I har en medarbejder, som er i fare for at ende i en sygemelding, eller hvis I har brug for sparing med en kompetent, erfaren socialrådgiver, som kender til regler, lovgivning og arbejdsgivers forpligtelser.

Sund forretning - sund fornuft

Mennesker som trives fysisk og mentalt er sundere, leverer højere kvalitet i arbejdet, er mere produktive og mindre syge. At skabe rammer for trivsel og sundhed på arbejdspladsen er derfor en god idé – for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet.

Som kunde i Velliv betyder det at:

  • I får adgang til konkrete ideer og værktøjer om sundhedsfremmende tiltag.
  • I får hjælp til at skabe en attraktiv arbejdsplads med større medarbejdertilfredshed, loyalitet og stolthed - og mere energi. 
  • I får hjælp til at skabe en mere effektiv arbejdsplads, hvor sociale netværk styrker produkt og performance.

Tag tidligt hånd om stress

Stress er ikke en sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Derfor bør du reagere, hvis du oplever symptomer på stress hos en medarbejder. En tidlig indsats kan være guld værd for alle parter.

Her finder I inspiration til at forebygge, at problemerne opstår, og hjælp til at håndtere dem så tidligt og som muligt. 

Gode råd og hjælp til stress

Søvn - en privat sag?

Der er påvist en statistisk signifikant sammenhæng mellem de tre faktorer; arbejdsmiljø, søvn og smerter. Ved at styrke det psykiske arbejdsmiljø, vil en bedre søvn, færre smerter og sygemeldinger være blandt de positive sidegevinster - til gavn for både medarbejdere og virksomhed.

 

Gode råd om søvn og arbejdsliv

Mental sundhed på jobbet

Et godt psykisk arbejdsmiljø har en beskyttende effekt på de ansattes mentale sundhed, som gør det lettere at forblive på arbejdspladsen, selvom der opstår udfordringer i privatlivet.

Få inspiration til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø, som understøtter at dine medarbejdere trives og bidrager.

Mental sundhedsfremme på arbejdspladsen

Fra travl leder til trivselsfremmer

Kim Steen Nielsen bidrager med sin ekspertise indenfor trivsel og stressforerbyggelse til at gøre sundhedsfaglige anbefalinger konkrete og vedkommende for Vellivs kunder. Kim Steen har kombineret mange års ledelseserfaring, blandt andet som advokat, underdirektør og vicedirektør, med en Master i Psykologi og et særligt fokus på mentaltræning og mindfulness. De seneste 16 år har han arbejdet med at fremme trivsel og forebygge stress i en lang række små og store organisationer.