Velliv er med jer hele vejen

Livet er aldrig en lige linje – heller ikke når det handler om sundhed. I Velliv ved vi, at trivsel og sundhed afhænger af både fysiske og mentale faktorer, som gensidigt påvirker hinanden. Som jeres sundhedspartner hjælper vi jer med at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og bidrager.

Jeres sundhedspartner

Det er vores ambition at være den inspiration, den håndsrækning eller det kærlige skub, der gør en forskel - både for jer som virksomhed og for jeres medarbejdere. Som kunde i Velliv betyder det at:

  • Vi giver jer inspiration, konkrete ideer og værktøjer.
  • Vi guider jer og jeres medarbejdere.
  • Vi tager proaktivt fat i jeres medarbejdere.
  • Vi gør en målrettet indsats for at få jeres sygemeldte medarbejdere tilbage.
  • Vi hjælper jeres medarbejdere videre.
  • Vi skaber nye netværker mellem mennesker.

Naturen er sundhedsfremmende

I Velliv mener vi, at der er et stort behov for finde nye veje til at skabe det gode arbejdsliv. Fere undersøgelser viser, at naturen virker helende på krop og psyke, og samtidig styrker vores innovationsevne og kreativitet. Derfor ser vi et stort potentiale i at tænke naturen ind som en medspiller i det bæredygtige arbejdsliv. Lyder det interesseret, så bliv medlem af Velliv i Naturen på LinkedIn. Her deler vi forskningsresultater, ny viden, og erfaringer med at bruge naturen i forskellige indsatser.

Tag tidligt hånd om stress

Stress er ikke en sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Derfor bør du reagere, hvis du oplever symptomer på stress hos en medarbejder. En tidlig indsats kan være guld værd for alle parter.

Her finder I inspiration til at forebygge, at problemerne opstår, og hjælp til at håndtere dem så tidligt og som muligt. 

Hjælp til stress

Vores socialrådgivere hjælper jer

Det er vigtigt at forebygge, at problemerne opstår, eller at håndtere dem så tidligt som muligt. Det er afgørende for at begrænse skadens omfang. Vi rådgiver jer, hvis I har en medarbejder, som er i fare for at ende i en sygemelding, eller hvis I har brug for sparing med en kompetent, erfaren socialrådgiver, som kender til regler, lovgivning og arbejdsgivers forpligtelser.

Mental sundhed på jobbet

Et godt psykisk arbejdsmiljø har en beskyttende effekt på de ansattes mentale sundhed, som gør det lettere at forblive på arbejdspladsen, selvom der opstår udfordringer i privatlivet.

Få inspiration til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø, som understøtter at dine medarbejdere trives og bidrager.

Mental sundhedsfremme på arbejdspladsen

Søvn - en privat sag?

Der er påvist en statistisk signifikant sammenhæng mellem de tre faktorer; arbejdsmiljø, søvn og smerter. Ved at styrke det psykiske arbejdsmiljø, vil en bedre søvn, færre smerter og sygemeldinger være blandt de positive sidegevinster - til gavn for både medarbejdere og virksomhed.

 

Gode råd om søvn og arbejdsliv

Fra travl leder til trivselsfremmer

Kim Steen Nielsen bidrager med sin ekspertise indenfor trivsel og stressforerbyggelse til at gøre sundhedsfaglige anbefalinger konkrete og vedkommende for Vellivs kunder. Kim Steen har kombineret mange års ledelseserfaring, blandt andet som advokat, underdirektør og vicedirektør, med en Master i Psykologi og et særligt fokus på mentaltræning og mindfulness. De seneste 16 år har han arbejdet med at fremme trivsel og forebygge stress i en lang række små og store organisationer.