Vilkår DinKapital

Du får pt. 5% i afkast

Afkastet er pt. 5%, hvilket er solidt i forhold til den lave risiko.

Renten fastsættes som udgangspunkt årligt, men kan ændres månedligt

 

Du kan opspare 5%

5% af dine fremtidige indbetalinger via arbejdsgiver til VækstPension, LinkPension og HøjrentePension opspares i DinKapital.

Opsparingen er bundet, mens du er kunde i Velliv, men du kan altid stoppe med at indbetale til DinKapital.

 

Lav risiko

Med DinKapital stiller du risikovillig kapital til rådighed for dit pensionsselskab.

DinKapital indgår som en del af Vellivs kapitalgrundlag, og indebærer en lav risiko. Vi skal tabe alle de fælles reserver, al egenkapital og al foranstillet kapital, før DinKapital skal dække et tab.

Investering

Fem procent af dine indbetalinger til opsparing på VækstPension, LinkPension eller HøjrentePension investeres i DinKapital, hvor du får et attraktivt og stabilt afkast med lav risiko. DinKapital indgår i Vellivs basiskapital og står derfor til sikkerhed for kundernes opsparing.  Læs mere under ”Mere om risiko”. ...

 

Mere om risiko

Teknisk set indgår DinKapital i selskabets basiskapital som såkaldt ”efterstillet kapital”. Det betyder, at før DinKapital skal dække et eventuelt tab, skal Velliv tabe alle de fælles reserver, al egenkapital og foranstillet kapital, hvilket ikke er sket i selskabets over 100-årige historie, og det er aldrig sket for et dansk livsforsikringsselskab.

Afkast og forrentning

Du er som kunde med til at opbygge kapital i Velliv, når du vælger DinKapital. Derfor får du et konkurrencedygtigt afkast med lav risiko.

Du får en stabil rente p.t. på fem procent. Renten fastsættes som udgangspunkt én gang om året men kan ændres månedligt.

Omkostninger

ÅOP (årlige omkostninger i procent) for investeringsomkostningerne er altid 0%.

Udover investeringsomkostninger betaler du direkte omkostninger for administrationen af din pensionsordning.

Din samlede ÅOP afhænger bl.a. af din opsparing, og hvordan din aftale er sammensat.

Du kan se dine samlede omkostninger opgjort i ÅOK (Årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (Årlige omkostninger i procent) i Netpension.

Forsikringsbetingelser

Se Almindelige forsikringsbetingelser for DinKapital