Invester din opsparing og få samme gode afkast som din pension med VækstOpsparing

VækstOpsparing er til dig med frie midler

VækstOpsparing er et tilbud til dig, der har en almindelig opsparing, som du ønsker at investere på samme måde som Vellivs pensionsprodukter med stor risikospredning og mulighed for attraktive afkast. For at VækstOpsparing passer til dig, så skal du bo i Danmark, være mellem 18 og 76 år* og have en investeringshorisont på minimum 3 år. Det betyder du skal kunne undvære pengene i en 3-årig periode - du kan dog til enhver tid vælge at få udbetalt en del af eller hele din opsparing. Start nedenfor og få en anbefaling, inden du beslutter dig for, om du vil oprette en VækstOpsparing.

Start her

 

Når du vil oprette en VækstOpsparing, skal du svare på nogle spørgsmål, så vi kan afgøre, om produktet er egnet til dig. Det kaldes en egnethedsvurdering og er et lovkrav, når man skal oprette et opsparingsprodukt i frie midler.

* De 76 år skyldes, at udbetaling skal ske senest ved 80 år og investeringshorisonten skal mindst være 3 år.

 

Dine fordele ved VækstOpsparing

Ikon, omkostninger, hånd, mønter, penge, forbrug

Konkurrencedygtige omkostninger

Du får konkurrencedygtige omkostninger, fordi du betaler lave administrationsomkostninger og får mulighed for lavere investeringsomkostninger, end hvad lignende forvaltede produkter normalt har.

Investeringer du ikke kan få andre steder

Med VækstOpsparing har du mulighed for at vælge mellem vores tre forvaltningstyper; Aktiv, Index og Aftryk. Fx kan du med VækstOpsparing Aktiv investere i unoterede selskaber og infrastruktur, og med Aftryk kan du gøre en ekstra forskel for samfund og miljø.

Bonus af din opsparing

Som kunde er du automatisk medlem i foreningen og dermed ejer. Hvert år udbetaler foreningen forventeligt 80% af overskuddet tilbage i en kontant bonus til alle medlemmer, og de resterende 20% af overskuddet bruger foreningen hvert år på at støtte almennyttelige projekter, der fremmer danskernes mentale sundhed.

 

Kort om investeringerne

I VækstOpsparing får du en stor risikospredning og mulighed for attraktive afkast. Nedenfor kan du læse mere om vores forvaltningstyper, risiko og automatisk nedtrapning.

 

Vores eksperter investerer med VækstOpsparing Aktiv opsparingen bredt i mange forskellige typer af nøje udvalgte investeringer – også i mere specialiserede investeringer som for eksempel ejendomme, alternative investeringer og virksomhedslån. Vi holder bogstavelig talt øje med udviklingen på finansmarkederne dag og nat og sammensætter den portefølje, der gerne skulle sikre dig det bedste risiko-justerede afkast. Desuden får du investeringer, du ikke kan få andre steder som privatperson, da vi også i aktivforvaltning investerer i unoterede selskaber og infrastruktur.

VækstOpsparing Index er et livscyklusprodukt med passiv forvaltning. Det henvender sig til dem, der vil minimere investeringsomkostningerne og ikke tror på værdien af aktiv forvaltning. Her følger investeringerne i stedet automatisk nogle bestemte indeks og består udelukkende af børsnoterede aktier og obligationer – inkl. eksponering i , emerging markets, small- og megacap aktier. Produktet er mere simpelt end Aktiv – til gengæld er investeringsomkostningerne lavere.

Aftryk blev udviklet sammen med vores kunder i 2020 med en ambition om at skabe det bedst mulige langsigtede afkast samtidig med, at investeringerne bidrager til FN’s verdensmål – særligt i forhold til klimaindsats (mål 13), mindre ulighed (mål 10) og sundhed og trivsel (mål 3). Der lægges derfor vægt på at investere i ESG-fonde, fokuseret klima- og miljøinvesteringer, grønne obligationer, sociale obligationer og impact-fonde, hvor der er krav om målbar social og miljømæssig værdiskabelse.

Du vil stadig få en stor risikospredning af din opsparing – der er mange hundrede underliggende selskaber i aktieporteføljen fordelt på både noterede og unoterede aktier, ligesom der også er mange forskellige obligationer, ejendomme og infrastrukturinvesteringer i porteføljen. I Aftryk fravælger vi investeringer inden for en række kontroversielle sektorer.

Vælg den risiko, der passer til dig

Du vælger selv mellem lav, mellem og høj risiko, og om din opsparing skal være aktiv, indeks eller aftryk forvaltet.
Nedenfor kan du læse mere om vores forvaltningstyper af VækstOpsparing.

Lav risiko

Med lav risiko kan du forvente et stabilt afkast, men mindre afkastpotentiale. Her vil en relativt stor del af din opsparing blive investeret forsigtigt i fx obligationer.

Mellem risiko

Vælger du mellem risiko, får du et øget afkastpotentiale og en moderat del af din opsparing vil blive investeret forsigtigt i fx obligationer.

Høj risiko

Med høj risiko har du et højt afkastpotentiale, men også en øget risiko for tab. Her vil op til 100% af din opsparing blive investeret risikobetonet i fx aktier – afhængig af din valgte tidshorisont.

Vi nedtrapper din risiko automatisk

Din risiko nedtrappes automatisk frem mod den aftalte udløbsalder. Nedtrapningen starter altid 15 år før udløbsalderen og mindsker dermed udsvingene i afkastet frem mod du skal have din opsparing udbetalt.

 

Opret VækstOpsparing

Du kan læse nærmere om investeringer og afkast i den detaljerede information for hver af de 9 investeringsprofiler, du kan vælge i VækstOpsparing. Se afsnittet nederst på denne side med overskriften ”Detaljeret information om produktet”.

 

Se aktivfordeling og risiko på din VækstOpsparing

Brug beregneren herunder til at se, hvordan fordelingen af investeringerne og dermed risikoen i din opsparing nedtrappes, ud fra den valgte forvaltningsform, risiko og tidshorisont.

Beregneren giver et risikotal, baseret på de oplysninger, du indtaster. Bliv klogere på hvad risikotallet betyder.

 

Få svar på ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan indbetaler jeg?

  Indbetalinger

  • Det er muligt at lave indskud, men ikke løbende indbetaling (pt.).
  • Du kan indbetale op til 500.000 kr. via konto-til-konto løsning fra Aiia Pay
  • Vil du indbetale mere end 500.000 kr., sker indbetalingen via et FI-kort (indbetalingskort)
  • Efterfølgende indbetalinger skal ske via vores ekstra indbetalingsløsning på hjemmesiden. 
 • Hvad er minimumsbeløbet?

  Du skal som minimum indbetale 18.000 kr. for at oprette en VækstOpsparing.

  Når du har oprettet en VækstOpsparing, kan du efterfølgende indbetale når du vil via ”Straksindbetaling”. Minimumsbeløbet for efterfølgende indbetalinger er 1.000 kr.

 • Hvornår kan jeg hæve min opsparing?

  Din VækstOpsparing kan på et hvilket som helst tidspunkt hæves helt eller delvist.

 • Hvad koster det at hæve fra min VækstOpsparing?

  Ønsker du at få udbetalt din VækstOpsparing helt eller delvist før udløbsalderen, koster det et gebyr på 320 kr. i 2024. Er du fyldt 60 år, er der intet gebyr, hvis du ønsker at få udbetalt hele din opsparing før tid. Hel eller delvis udbetaling ved den aftalte udløbsalder koster ikke et gebyr.

 • Hvor meget kan jeg få udbetalt?

  Ved en deludbetaling må du ikke hæve mere end, at der stadig står 12.300 kr. (2024) tilbage på din opsparing.

 • Hvor hurtigt kan jeg forvente min opsparing udbetalt?

  Fra du beder om at få udbetalt din opsparing, til du har beløbet på din NemKonto, går der minimum 7 og op til 20 bankdage.

 • Hvordan nedtrappes min risiko?

  I VækstOpsparing nedtrappes din risiko ligesom i VækstPension, når du nærmer dig din udbetalingsdato. I VækstOpsparing bliver hele opsparingen udbetalt ved den aftalte udbetalingsdato, så her starter nedtrapningen altid 15 år før. Uanset dit valg af risiko, så vil du altså få færre risikoaktiver hvert eneste år, hvis du ved oprettelsen vælger en investeringshorisont under 15 år.

Hvad spørger vi om? Og hvorfor skal vi bruge de oplysninger?

Årsagen til, vi spørger er, at vi bruger en del af oplysningerne i egnethedsvurderingen. Velliv indsamler følgende oplysninger i forbindelse med din oprettelse:

 • Skattemæssige tilhørsforhold
 • Opsparingsbeløb
 • Investeringshorisont
 • Gældsstørrelse i forhold til formue
 • Erfaring med aktie og obligationshandel
 • Din holdning til risiko, afkast og –stabilitet
  Forvaltning
 • Hvor dine midler stammer fra (Løn, arv, etc.) 

 

Omkostninger

Omkostningerne ved at spare frie midler op i VækstOpsparing er konkurrencedygtige med andre lignende produkter.

I korte træk er omkostningerne for VækstOpsparing:

 • Administrationsomkostningerne på VækstOpsparing er 0,2% pr. år for en opsparing på op til 500.000 kr. For den del af opsparingen, der overstiger 500.000 kr., er administrationsomkostningerne 0,1% pr. år, dog maks. 1.580 kr.

 • Investeringsomkostninger på mellem 0,56 – 1,18% pr. år afhængig dit valg af forvaltning, risiko og udløbsalder.

 • Vil du på et tidspunkt skifte investeringsprofil, er der et gebyr på 320 kr.

Omkostninger

VækstOpsparing

Index

VækstOpsparing Aktiv

VækstOpsparing Aftryk

Månedligt gebyr

 

0 kr.

 

0 kr.

 

0 kr.

 

Saldoomkostninger

 

 

0,2% pr. år op til 500.000 kr. 0,1% pr. år derover, dog maksimalt 1.580 kr.

0,2% pr. år op til 500.000 kr. 0,1% pr. år derover, dog maksimalt 1.580 kr.

0,2% pr. år op til 500.000 kr. 0,1% pr. år derover, dog maksimalt 1.580 kr.

ÅOP-investeringsfonde

 

0,56 - 0,58%

(2022)

0,73 - 1,18% (2022)

0,86 – 1,07% (2022)

Bonus

Din VækstOpsparing indgår i din samlede opsparing i Velliv, hvilket afgør størrelsen af din bonus fra Velliv Foreningen.

Skatteregler

VækstOpsparing er skatteteknisk set en pensionsordning uden fradragsret og omfattet af pensionsbeskatningslovens §53A, som indberetningsmæssigt håndteres som skattekode 7. I forhold til skat betyder det flg.:

 • Der er ingen fradrag for indbetalingerne   
 • Der skal ikke betales skat eller afgift af udbetalingerne  
 • Det årlige afkast beskattes som kapitalindkomst

  Er afkastet negativt, betales der ikke noget skat, men du har mulighed for at overføre det negative afkast til næste skatteår, hvor det kan modregnes i et eventuelt positivt afkast. Du skal selv registrere det negative afkast hos Skattestyrelsen, men vi sender dig et brev med en vejledning samt for at minde dig om det.

  Modregning af negativt afkast kan kun ske på den samme aftale i VækstOpsparing. Så hvis du har et stort negativt afkast i et år og fx vælger at få en større udbetaling eller hæve din ordning, så kan det uudnyttede negative afkast ikke modregnes på en anden aftale.

Din opsparing har en forsikring tilknyttet

 • Opsparingen indeholder en forsikring ved død på 10.000 kr., fordi det er et krav for at kunne tegne et produkt til frie midler i et pensionsselskab som Velliv.
 • Skulle du dø inden opsparingens udløb, udbetales opsparingen og forsikringen til din begunstigede.
 • Som udgangspunkt oprettes begunstiget på din opsparing som ”nærmeste pårørende”. Du har dog mulighed for at vælge, hvem der skal være begunstiget på din VækstOpsparing. Du kan kontakte os, når din opsparing er oprettet, for at få ændret din begunstigede.
 • Forsikringen ved død koster 2,02 kr./md. 2024

Detaljeret information om produktet

Du kan læse mere om investeringer, afkast, risiko og omkostninger i dokumenterne herunder, som indeholder de lovpligtige informationer for hver af de 9 investeringsprofiler som du kan vælge i VækstOpsparing. Se dine præcise vilkår i Pensionsoversigten, som du finder i "Indbakken" på velliv.dk/login.

Vælg område
Central Information VækstOpsparing Aktiv Lav
Central Information VækstOpsparing Aktiv Mellem
Central Information VækstOpsparing Aktiv Høj
Central Information VækstOpsparing Index Lav
Central Information VækstOpsparing Index Mellem
Central Information VækstOpsparing Index Høj
Central Information VækstOpsparing Aftryk Lav
Central Information VækstOpsparing Aftryk Mellem
Central Information VækstOpsparing Aftryk Høj

Følg din opsparing i Vellivs app

Når din opsparing er oprettet, kan du følge den i Vellivs nemme og brugervenlige app.

Du kan bl.a.

 • Se udviklingen på din opsparing
 • Se din investeringsform og risikoprofil
 • Bede om udbetaling i appen

Du kan også følge din VækstOpsparing på Mit Velliv, hvor du kan ændre din investeringsprofil. Har du spørgsmål, kan du kontakte os direkte i appen.