Kundegruppeliv giver økonomisk tryghed, hvis uheldet er ude

Med kundegruppeliv får du en standarddækning, som giver dig tryghed ved sygdom eller ulykke. Forsikringen er typisk interessant, hvis du ikke har en pensionsordning gennem din arbejdsplads, hvor du er dækket ved død, nedsat erhvervsevne og visse kritiske sygdomme.

Forsikring, som giver dig basal økonomisk tryghed

Med kundegruppeliv får du og din familie basal økonomisk hjælp, hvis du bliver syg eller dør, inden du går på pension.

Forsikringen giver dig

  • økonomisk tryghed for dig og din familie
  • udbetaling af en kontant sum til din efterladte, hvis du dør, inden du fylder 65 år
  • mulighed for få en kontant sum ved varig nedsat erhvervsevne
  • mulighed for dækning ved visse kritiske sygdomme
  • mulighed for at få kundegruppeliv til din ægtefælle/samlever.

 

Mere om forsikringen

Med kundegruppeliv er din familie sikret en kontant sum, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. Du kan vælge kun at oprette en dækning ved død, eller du kan være dækket ved død, nedsat erhvervsevne og visse kritiske sygdomme.

Bemærk, at udbetalinger fra kundegruppeliv er standardbeløb, og de kan ikke tilpasses individuelt. Hvis de beløb, der udbetales, ikke dækker dine behov, kan du supplere eller erstatte kundegruppeliv med en anden forsikring. Det kunne eksempelvis være en individuel dækning ved død og nedsat erhvervsevne

Eventuelle udbetalinger er skattefri. Du kan til gengæld ikke trække dine indbetalinger til kundegruppeliv fra i skat.

 

Tilpas forsikringen til dine behov

Du kan vælge at udvide din kundegruppeliv med en invalidesum og en dækning ved visse kritiske sygdomme.

Invalidesum
Hvis du udvider forsikringen med en invalidesum, kan du få udbetalt et kontant beløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat til 1/3 eller derunder. Vi nedtrapper dækningen med 1/15 om året, fra du er 51 til 65 år (2022). Det betyder i praksis, at din forsikring ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 65 år (2022).

Dækning ved visse kritiske sygdomme

Hvis du udvider forsikringen med en dækning ved visse kritiske sygdomme, kan du få udbetalt et engangsbeløb, hvis du bliver alvorligt syg. Beløbet kan hjælpe dig og din familie med at betale ekstra udgifter i forbindelse med sygdommen eller blot forsøde dit liv i en svær tid. 

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.