Gruppelivsforsikring - få tryghed i en svær tid

Du kan som kunde i Velliv oprette en Kundegruppeliv i Forenede Gruppeliv. Med en Kundegruppeliv får du en forsikring, som giver dig og din familie en økonomisk tryghed ved dødsfald eller sygdom.

Kundegruppeliv formidles af Velliv, men administreres af Forende Gruppeliv* (omtales som FG). FG er et administrationsselskab, som administrer gruppelivsforsikringer på vegne af FGs ejerselskaber.

Kundegruppeliv er interessant, hvis du ikke har en pensionsordning gennem din arbejdsplads, som indeholder visse typer af forsikringer, eller du blot ønsker at supplere dine nuværende forsikringer.

Kundegruppeliv giver dig:

 • Økonomisk tryghed for dig og din familie
 • Udbetaling af et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 65 år
 • Fleksibel sammensætning af forsikringen, herunder:
  • Tilvalg af Engangsbeløb ved varig nedsat erhvervsevne
  • Tilvalg af forsikring ved visse kritiske sygdomme

Oprettelse af Kundegruppeliv

For at oprette en Kundegruppeliv skal du være kunde i Velliv og opfylde et af følgende kriterier:

 • Have en pensionsopsparing uden indbetaling (også kaldet en fripolice)
 • Have en pensionsordning med indbetaling på min. 18.000 kr. årligt
 • Være omfattet af en obligatorisk pensionsordning via din arbejdsgiver

Forsikringer og priser

For at gøre det nemt for dig, har vi på forhånd fastsat nogle standarddækninger, som du kan vælge. Disse kan ikke kan ændres, men du kan vælge at sammensætte de standarddækninger, du måtte ønske, så de passer til dine behov.

I nedenstående skema kan du se forsikringer og priser:

 Dækningsgrupper og priser 2024 - de oplyste priser er i kr. pr. kvartal
Gruppe Død Pris Invalidesum Pris Kritisk sygdom Pris
Gruppe 1 294.000 164 294.000 263 88.000 145
Gruppe 2 588.000 303 588.000 526 176.000 290
Gruppe 3 1.176.000 581 588.000 526 176.000 290

 

kvinde arbejder på bærbar

Kundegruppeliv giver en økonomisk tryghed

Du udfylder kontaktformularen ved at klikke på ”Ansøg nu”. Hvis du opfylder kriterierne for at oprette en Kundegruppeliv, vil vi sørge for at oprette dig og fremsende et link til helbredserklæringen til dig. Du skal udfylde både kontaktformularen og helbredserklæringen og underskrive dem elektronisk.

Du skal også udfylde en kort kundekendskabserklæring til Velliv. Det er i henhold til lovgivningen om hvidvask.

Al administration i øvrigt, herunder indhentelse af helbredsoplysninger, helbredsvurdering og skadesbehandling foretages af FG og ikke af Velliv. Vi videregiver således alene dine kontaktoplysninger og CPR-nummer til FG.

Ansøg nu

FG er et administrationsselskab, som administrer gruppelivsforsikringer på vegne af FGs ejerselskaber.

FGs ejerselskaber er:

 • Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, cvr. nr. 24256146
 • Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S, CVR-nr. 64145711
 • Sampension Livsforsikring A/S, cvr. nr. 55834911
 • Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, cvr. nr. 24260577

Velliv modtager vederlag ved formidling af FG Kundegruppeliv.

Dækninger

Udbetaling af forsikring ved dødsfald sker som et skattefrit engangsbeløb til ”nærmeste pårørende” eller den begunstigede i tilfælde af din død – uanset om det er pga. sygdom eller en ulykke. Forsikringssummen aftrappes med 1/15 om året fra, du er fyldt 51 år, og frem til forsikringens udløb, som er fastsat til 65 år. Forsikringen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 65 år.

Udbetaling af forsikring ved nedsat erhvervsevne sker som et skattefrit engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat til 1/3 eller derunder – uanset om det skyldes sygdom eller ulykke. Forsikringssummen aftrappes med 1/15 om året fra, du er fyldt 51 år, og frem til udløb, som er fastsat til 65 år. Forsikringen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 65 år.

Udbetaling af forsikring ved visse kritiske sygdomme sker som et skattefrit engangsbeløb, hvis du bliver alvorligt og kritisk syg. Forsikringssummen aftrappes med 1/5 om året fra, du er fyldt 61 år, og frem til udløb, som er fastsat til 65 år. Forsikringen ophører ved udgangen af det kvartal, hvor du fylder 65 år.

Uanset hvilken en af forsikringerne du vælger, har du ikke fradrag for indbetalingerne. I stedet er dine eventuelle udbetalinger uden skat og afgift. Forsikringssummerne og prisen reguleres hvert år og betalingen opkræves kvartalsvis.

Rådgivning om Kundegruppeliv

Ønsker du rådgivning om Kundegruppeliv, inden du træffer dit valg, kan du altid kontakte vores Rådgivningscenter.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata (persondata er alle de data, der kan identificere dig).

Læs mere om Vellivs forebyggelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet her