Konkurrencebetingelser

Her kan du læse vilkårene for vores konkurrence på Instagram.

”Mors dag” 10.-12. maj 2019
Konkurrencen afvikles på: instagram.com/vellivpension

Udbyder af konkurrencen er:

Velliv
Lautrupvang 10
2750 Ballerup
Tlf. 70 33 99 99

Sådan deltager du:

 • Konkurrencen afvikles på Vellivs Instagramprofil ifm. markeringen af mors dag. Konkurrencen afvikles fra 10.-12. maj kl 24:00, og bidrag skal modtages via kommentarer på konkurrenceopslaget på Vellivs Instagramprofil i dette tidsrum.
 • Kun personer over 18 år og bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen
 • Medarbejdere hos Velliv samt disses ægtefæller/kærester/børn kan ikke deltage i konkurrencen.
 • Konkurrencen er ikke købsbetinget, men forudsætter en aktiv deltagelse via Instagram.
 • Deltageren kan altid fravælge sig at følge Velliv og/eller skjule indhold og annoncer fra Velliv.
 • Vinderen udvælges mandag den 13. maj 2019 og får direkte besked efterfølgende via opslaget på Instagram og via en privat besked på Instagram.

  For at deltage skal du:

- Følge @vellivpension

- Like opslaget med konkurrencen

- Give et bud på det ”det bedste livsråd, du har fået fra din mor”.


Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren, at Velliv må anvende de kommentarer og bidrag, som deltageren giver, til markedsføringsbidrag. Herunder, men ikke udelukkende vinderens kommentarer.

Kåring af vinder:

 • Velliv vil via et internt panel udvælge én vinder blandt alle, som har deltaget ved at kommentere på konkurrencens opslag.
 • Vinderen vil være den person, der deler bidraget med ”det bedste livsråd”.
 • Vinderen er den som bedst imødekommer Vellivs værdier: ordentlighed, optimisme og omsorg.
 • Vellivs kan afslutte konkurrencen uden varsel og afgørelse af konkurrencebidragene er endelig.
 • Vinderen vil blive underrettet direkte af Velliv via en privat besked på Instagram samt via opslaget på Vellivs Instagram-profil.

Præmier:

 • Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter.
 • Præmien udgør et gavekort til Hotel Vejlefjord på 3.200 kr.
 • Velliv påtager sig intet ansvar for skader på personer og/eller ejendom som følge af forkert brug af præmien, uagtsomhed eller andet.
 • Præmien er sponsoreret af Velliv.
 • Velliv indestår for at lovpligtige spilafgifter mv. er afholdt.
 • Hvis en vinder ikke har mulighed for at indløse præmien efter nævnte betingelser, udtrækkes en ny vinder. 
 • Vinderen skal selv sørge for transport og øvrige udgifter udover præmiebeløbet.
 • Gavekortet er gyldigt i tre år fra udstedelsesdato.

Brug af personoplysninger:

 • Velliv kan på anmodning bede deltagere og vinderen om at dokumentere, at de opfylder konkurrencebetingelser.
 • Ved mistanke om snyd har Velliv ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
 • Konktaktoplysningerne vil alene blive brugt til kontakt i forbindelse med konkurrencen, og vil ikke blive anvendt til andre formål.
 • Udlevering af præmien vil ske efter nærmere aftale med præmien.
 • Alle personlige data, som overdrages til Velliv, opbevares under sikre forhold og slettes herefter, når konkurrencen er afsluttet, og en vinder er kåret.

Øvrige betingelser:

 • Velliv er ikke ansvarlig for eventuelle tastefejl.
 • Hotel Vejlefjord og Instagram har ikke tilknytning til konkurrencen og udbydes alene af Velliv.
 • Velliv forbeholder sig til enhver tid retten til at tilpasse betingelser og procedurer for nærværende konkurrence.

Ved deltagelse i konkurrencen tilkendegiver deltageren at have accepteret og er indforstået med ovennævnte konkurrencebetingelser.