Medejerskab, bonus og et løft af danskernes mentale sundhed

31-01-2017

Foreningen NLP blev etableret i august 2015 med et helt blankt blad, som kun foreningens medlemmer - kunderne i Nordea Liv & Pension - kunne sætte form og indhold på

Nu har foreningens repræsentantskab gjort alle medlemmer til medejere af deres pensionsselskab og vedtaget en strategi for deres forening.

Med en pensionsordning i Nordea Liv & Pension er du mere end en kunde. Du er også medlem af en kapitalstærk forening, der netop har købt 25 procent af aktierne i Nordea Liv & Pension - du er altså også medejer af dit pensionsselskab.

Bestyrelsesformand for Foreningen NLP, Peter Gæmelke, forklarer her om baggrunden for investeringen i Nordea Liv & Pension:

”Vi er ca. 330.000 medlemmer i Foreningen NLP, og vi har vidt forskellige baggrunde, interesser og holdninger – én ting er vi dog fælles om: Vi er alle sammen pensionskunder i Nordea Liv & Pension. En investering i Nordea Liv & Pension er derfor et godt fundament for vores fælles forening,” forklarer han og fortsætter:

”Med investeringen har vi ikke blot sikret et godt grundlag for et stabilt, langsigtet afkast af foreningens formue, vi har også styrket vores kundestemme betydeligt. Foreningens to pladser i Nordea Liv & Pensions bestyrelse giver os i forvejen et direkte talerør til den øverste ledelse i vores pensionsselskab - nu er vi også medejere, og kundestemmen vægter derfor endnu tungere. ”

Foreningens to pladser i Nordea Liv & Pensions bestyrelse varetages i dag af foreningens bestyrelsesformand, Peter Gæmelke, og næstformand, Kent Petersen. 

Bonus i 2018 
Foreningen blev født med 8 mia. kr. i ryggen – og et helt blankt blad, som medlemmerne skulle sætte form og indhold på:

”Kunderne i Nordea Liv & Pension er meget forskellige – det samme gælder repræsentantskabsmedlemmerne. Det ser jeg som en stor styrke. For selvom det kan være tidskrævende at nå til enighed, giver de forskellige baggrunde og personligheder mange gode og vigtige synsvinkler, og jeg er overbevist om, at vi i sidste ende opnår de bedste resultater på den måde,” fortæller Peter Gæmelke og fortsætter:

”Jeg er derfor også meget stolt af, at vi efter knapt et år med repræsentantskabet, er nået til enighed om en strategi for vores fælles forening. Vi har ikke blot besluttet at gøre alle medlemmer til medejere af deres pensionsselskab. Vi har også besluttet, at 80 procent af foreningens årlige overskud fremover skal udbetales som medlemsbonus. Det har vi en klar forventning om vil ske første gang i 2018.”

Det enkelte medlems bonus vil blive beregnet på baggrund af depotstørrelsen pr. 31. december hvert år. Forudsætningen for, at der kan blive udbetalt bonus, er, at foreningens samlede formue har opnået et overskud på mere end 1 procent. 

Almennyttigt fokus på mental sundhed 
Et andet ben i foreningens strategi omhandler det almennyttige område, hvor repræsentantskabet har valgt at målrette indsatsen på at gøre en forskel for danskernes mentale sundhed:

”Vi har besluttet, at de resterende 20 procent af foreningens årlige overskud skal bruges på at gøre en mærkbar forskel inden for mental sundhed, fx er stress et stigende problem i samfundet. Der mangler ganske enkelt en koncentreret og effektiv indsats på dette område, og her kommer vi ind i billedet,” forklarer Peter Gæmelke og fortsætter:

”Mental sundhed er et område, der er lidt diffust, hvilket også præger mange af de tiltag, der findes på området i dag. Vi ønsker at blive en seriøs aktør, som gør en reel forskel inden for mental sundhed med konkrete og målbare projekter, værktøjer o. lign. Og meget gerne i form af forebyggende indsatser, for når skaden først er sket, er der kommet skår i det gode liv.”

Det er målsætningen, at det almennyttige arbejde igangsættes i løbet af 2017.

 

Fakta om Foreningen NLP

 

  • Foreningen udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen.
  • Blev etableret i august 2015 med en formue på 8 mia. kr., da TryghedsGruppen blev delt i to.
  • Det midlertidige navn er Foreningen NLP – der er dog planer om at ændre det.  
  • Har to pladser i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. Disse varetages i dag af foreningens bestyrelsesformand, Peter Gæmelke, og næstformand, Kent Petersen.
  • Ledes af et repræsentantskab på 50 personer, der er valgt af og blandt medlemmerne.
  • Der afholdes valg til foreningens repræsentantskab hvert andet år i henholdsvis den østlige og den vestlige del af Danmark. Næste valg finder sted i januar 2018 i vest dvs. i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

Hvad skal foreningen hedde? 
Foreningen NLP er det midlertidige navn, foreningen har fået. Nu hvor strategien ligger fast, er det blevet tid til at finde et nyt navn:

”Vi ser gerne, at foreningen får et sigende navn dvs., at det både favner det, vi er fælles om - at vi er pensionskunder – men også gerne relaterer sig til det gode liv, som vores almennyttige formål handler om. Det er ikke en let opgave, og derfor er vi også meget interesserede i at få input,” fastslår Peter Gæmelke, der håber på en afklaring i forhold til nyt navn på det kommende repræsentantskabsmøde til foråret.