Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Feriepenge skal bidrage til arbejdspladser

01-10-2020

Folketinget har besluttet at udbetale indefrosne feriepenge for at understøtte danske økonomi i forlængelse af udfordringerne med Covid-19. Velliv bakker op om Folketingets beslutning og opfordrer danskerne til at forbruge de ekstra penge.

Ung og senior går med kano på vej til vandet

Folketinget har vedtaget at give mulighed for at få udbetalt maksimalt tre af de op til 5 ugers indefrosne feriepenge, der ellers skulle have været udbetalt i forbindelse med pensionering. Samlet forventes der at blive udbetalt 39 mia. kr. efter skat.

Intentionen med at frigive de indefrosne feriepenge er at stimulere forbruget og dermed sikre danske arbejdspladser. Velliv støtter op.

Du skal søge om at få dine penge udbetalt

Udbetaling af de indefrosne feriepenge er frivillig. Du kan søge om pengene fra starten af oktober og frem til 1. december i år.

Du skal søge digitalt på borger.dk. Herefter vil du efter nogle dage få et brev med, hvor meget du får udbetalt og hvornår pengene vil være tilgængelige på din NemKonto.

De udbetalte feriepenge bliver ikke modregnet i ydelser som fx folkepensionens pensionstillæg.

Beskatning som normal indkomst

Pengene vil blive beskattet som personlig indkomst, og hvis du vil være sikker på at undgå at skulle betale restskat i april 2021, skal du opdatere din forskudsopgørelse.

En indtægt på over 531.000 kroner efter AM-bidrag udløser i år topskat. Hvis udbetalingen betyder, at du kommer over topskattegrænsen, kan det være en fordel at vente med at få udbetalt pengene til den dag, du går på pension.

Ønsker du at gemme pengene til din pension?

Ønsker du, at de indfrosne feriepenge anvendes til pension, kan pengene blive i feriefonden. Opsparingen forvaltes af LD Fonde, og Lønmodtagernes Feriemidler udbetaler automatisk opsparingen ved folkepensionsalderen.

En anden mulighed er at få pengene udbetalt nu, og samtidig øge indbetalingerne på din almindelige fradragsberettigede pensionsordning i Velliv. Derved kan du investere pengene som din øvrige pensionsopsparing med samme risiko mv. Og så har du også mulighed for at fordele pensionsudbetalingen over flere år.

Overvejer du at placere pengene i din egen pensionsopsparing i Velliv, så anbefaler vi, at du søger rådgivning. Der er nemlig en række komplicerede forhold vedrørende beskatning og folkepension, som du bør tage i betragtning, og for de fleste vil der generelt ikke være store økonomiske fordele ved at placere pengene i din egen pensionsopsparing i stedet for Lønmodtagernes Feriemidler.

Nogle af de overvejelser, der kan indgå i dit beslutningsgrundlag.

Dine personlige forhold har betydning for vores anbefaling. Nedenfor er nogle forhold, der bør indgå i dine overvejelser.

Umiddelbare skatteforhold

Vælger du at få feriepengene udbetalt og øger indbetalingerne på din pensionsordning gennem din arbejdsgiver, så vil det umiddelbart være skattemæssigt neutralt for dig. Vær opmærksom på, at du skal sikre dig, at stigningen i din skattepligtige indkomst gennem udbetalingen af ferie bliver udlignet af en tilsvarende reduktion i den skattepligtige indkomst gennem indbetalingen til din pensionsordning. Kort sagt: din indbetaling skal svare til din feriepengeudbetaling før skat. Er du fx topskattebetaler, så vil du dermed få fradrag i topskatten, når du indbetaler til pension, mens udbetalingen af dine feriepenge også vil blive beskattet som topskat.

Skattemæssigt betyder det særlige fradrag for pensionsindbetalinger dog, at der for nogle kan være en mindre økonomisk fordel i at få feriepengene udbetalt og så indsætte dem på en pensionsopsparing forudsat, at den samlede indbetaling til pension er mindre end 73.100 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) (*1).

Overvejelser i tilknytning til fremtidig folkepension

Vælger du at lade pengene blive stående i feriefonden, modregnes udbetalinger ikke i folkepensionen.

Ved at spare op i en almindelig fradragsberettiget pensionsordning, så indgår udbetalingen til gengæld i grundlaget for beregning af folkepension.

For en mindre gruppe af topskattebetalere i 2020, som ender med en samlet pensionsopsparing i intervallet fra 4,75 mio. kr. til ca. 7 mio. kr., gælder det, at de kan opnå en økonomisk fordel ved at få pengene udbetalt over en årrække fra deres egen pensionsordning (*2). Det skyldes, at folkepensionstillægget er fuldt modregnet ved en lavere indkomst end topskattegrænsen. Populært sagt får man fradrag i topskatten, når man indbetaler til pension, mens udbetalingerne kun beskattes som bundskat.

Du ønsker, at feriepenge blive sparet op til pension, der gør en ekstra forskel for samfund og miljø

Hvis du ønsker, at dine feriepenge blive sparet til op pension, og du ønsker at gøre en ekstra forskel for både samfund og miljø, så er VækstPension Aftryk en mulighed uden at gå på kompromis med den enkelthed og de langsigtede afkast, der kendetegner produkterne i Vellivs VækstPension.

Du kan læse mere om VækstPension Aftryk her.

Hvis du ønsker, at feriepengene reserveres din pension

Forhold der kan tale for at spare op i Velliv

Forhold der kan tale for at lade pengene blive i feriefonden

 

  • Du ønsker at investere pengene som din øvrige pensionsopsparing
  • Du ønsker at placere pengene i en pensionsordning, hvor udbetalingen sker over flere år i pensionslivet
  • Du har udsigt til en samlet pensionsopsparing på mellem 4¾ mio. kr. og ca. 7 mio. kr. (2020 niveau) og ønsker at få pengene udbetalt over en årrække, mens du er pensionist.
  • Du ønsker, at LD forvalter opsparingen
  • Udbetalingen modregnes ikke, da den ikke indgår i grundlaget for beregning af folkepension

 

 

 

 

 

 

Kontakt os

Dine personlige forhold er afgørende for, hvad der er optimalt for dig.

I Velliv sidder vi klar til på 70 33 99 99 til at hjælpe dig med at få din langsigtede pensionsopsparing til at passe med dine ønsker til livet, når du er stoppet på arbejdsmarkedet.

 

Noter

(*1) Folketinget har således besluttet, at pensionsindbetalinger op til 73.100 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) skal give et særligt ligningsmæssigt fradrag på 32 pct., hvis du har mindre end 15 år til pension, og 12 pct. hvis du har mere end 15 år til pension. Skatteværdien af fradraget er maksimalt 5.995 kr. hvis du har mindre end 15 år til pension, og 2.248 kr. hvis du har mere end 15 år til pension.

(*2) Det præcise beløb afhænger bl.a. af den udbetalingsprofil, du vælger, og beløbet er generelt større jo flere år, udbetalingen ventes at strække sig over. Tallene tager udgangspunkt i en udbetaling over 15 år.