Folkepensionsalderen hæves til 69 år fra 2035

17-12-2020

Den 1. januar 2021 hæves folkepensionsalderen med et halvt år til 66½ år. Samlet set løftes folkepensionsalderen fra 65 år til 67 år i løbet af perioden 2019-2022. Desuden forventes Folketinget på mandag den 21. december at vedtage at hæve folkepensionsalderen med et år til 69 år fra 2035.

Ændringen af folkepensionsalderen er en følge af den velfærdsreform, som et flertal i Folketinget gennemførte i 2006. Det bærende princip i reformen er, at længere levetid betyder flere år på arbejdsmarkedet. Derfor skal Folketinget hvert femte år træffe beslutning om at hæve folkepensionsalderen med 0, ½ eller 1 år (afhængig af udviklingen i levetiden for 60-årige), som får virkning 15 år senere. Sidste gang skete det i 2015, da folkepensionsalderen blev hævet til 68 år med virkning fra 2030.

Du kan beregne din folkepensionsalder her.

Med en højere folkepensionsalder vil flere få brug for deres forsikringer i en højere alder. I Velliv er vores standardprodukt baseret på, at forsikringerne automatisk løber helt frem til folkepensionsalderen, og at vi automatisk tilpasser pensionsalderen for alle erhvervsaktive, når lovgivningen ændres.