Regnskab 1.- 3. kvartal 2020

29-10-2020

Her er de væsentligste fakta om vores regnskab for 1.- 3. kvartal 2020:

Covid-19 har ramt alle dele af samfundet, herunder også erhvervslivet og de finansielle markeder. Vellivs resultat for årets første tre kvartaler er præget af markedssituationen som følge af, at der ikke er taget fuldt risikotillæg i det traditionelle pensionsprodukt. Periodens resultat efter skat udgør 218 mio. kr. mod 354 mio. kr. i samme periode sidste år.

De samlede indbetalinger udgør 19,6 mia. kr., hvilket er 31 pct. højere end samme periode i 2019. De løbende indbetalinger steg med 7 pct., og indskud steg med 54 pct., hvilket er meget tilfredsstillende.

Kunder med VækstPension har bredt set opnået et afkast i toppen af markedet på både kort og lang sigt.

Læs hele regnskabsmeddelelsen her.