Velliv har allerede reduceret CO2-aftrykket med 30 pct.

06-12-2021

Det forpligter at være kundeejet pensionsselskab. Vi har et stærkt fokus på ansvarlighed og et af de områder, hvor vi kan gøre den største forskel, er med investeringen af din og alle de andre kunders pensionsopsparinger. For med alle kundernes opsparinger lagt sammen, er vi en ret så stor investor. Vi har siden 2019 nedbragt CO2-aftrykket i vores investeringsportefølje med 30 pct.

Vi bakker naturligvis op om Paris-aftalen, som har målsætningerne:

CO2-neutral
i 2050
Paris-aftalens målsætning er at verdenssamfundet er CO2-neutral i 2050.
Maks. 1,5°
temperaturstigning i år 2100
Paris-aftalen har en målsætning om at sikre en temperaturstigning på maks. 1,5 grad i 2100.

"Fundamentet er nu på plads"

Vi har et godt fundament, som vi nu skal bygge videre på,” forklarer Vellivs investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen.

Velliv har blandt andet solgt kul og oliesand fra, men stopper ikke der:

”Klimaudfordringen er kæmpestor og er nok en af de største udfordringer, som menneskeheden står overfor. Derfor stopper vi ikke op i Velliv. Vi har så at sige høstet de nemme frugter på nuværende tidspunkt. Den teknologiske udvikling vil bidrage til, at CO2-aftrykket også fremadrettet vil falde, men vi skal også i endnu højere grad finde de rette redskaber og knapper at dreje på, for at komme endnu længere ned med vores aftryk.”

Sådan har vi gjort

Vi bruger CO2-data fra dataleverandøren Institutional Shareholder Service (ISS) til at beregne CO2-aftrykket for porteføljen. Datagrundlaget er i nogle aktivklasser endnu ganske mangelfuldt, hvilket sætter visse begrænsninger for, hvor nøjagtigt vi kan lave opgørelsen.

 

Velliv har beregnet tallene for det relative CO2-aftryk, som viser, at CO2-udledningen (Scope 1 og 2) pr. investeret mio. kr. er reduceret med 30 pct. fra 2019 til 2021. Velliv har ligeledes beregnet reduktionen i CO2 intensiteten (CO2-udledning pr. mio. omsætning) i Vellivs portefølje til 24 pct. fra 2019 til 2021.

Anm.: Tallene er beregnet på baggrund af beholdningsdata for aktier og virksomhedsobligationer ultimo 2019 og ultimo Q3 2021. Velliv vil, i takt med at metoden for beregningen udvikles og udvides til at omfatte flere aktivklasser, beskrive fremgangsmåden og metoden på hjemmesiden.