Fuld fart på investeringsmarkederne

22-04-2021

De første fire måneder af 2021 har været præget af fuld fart på investeringsmarkederne. Aktier verden over er steget, og samtidig er renterne kravlet op. Det er udsigten til en tilbagevenden til en normal hverdag oven på pandemien, der får såvel aktiekurser som renten til at stige.

De gode afkast har også smittet positivt af på kundeafkastet. Ved udgangen af marts havde en typisk kunde i Velliv med Mellem risiko og 15 år til pension med VækstPension Aktiv opnået et afkast på 3,3 pct. En tilsvarende kunde med VækstPension Index har til sammenligning opnået et afkast på 4,4 pct., og endelig har kunder med VækstPension Aftryk fået et afkast på 4,5 pct.

På mellemlangt sigt på tre år har kunder i Velliv med VækstPension Aktiv med Mellem risiko og 15 år til pension opnået et afkast på 30,3 pct. og en kunde med VækstPension Index har fået 31,0 pct. i afkast. Kigger man på den lange bane på fem år, udgør afkastet henholdsvis 50,9 og 53,1 pct. for VækstPension Aktiv og VækstPension Index.

Velliv ligger forsigtigt – det tror vi giver værdi på den lange bane

På trods af, at verden lige nu buldrer derudad, har vi i Velliv taget en mere forsigtig position i markedet. 

”En vigtig hjørnesten i Vellivs investeringsstrategi er at beskytte kunderne bedst muligt mod tab. Det er vi lykkedes godt med under finanskrisen og igen under coronakrisen sidste år. Netop den tilgang er en af hovedårsagerne til, at Velliv over tid har leveret et afkast til kunder i den absolutte top af markedet. Netop nu ligger vi positioneret lidt til den forsigtige side med en lille overvægt af obligationer,” fortæller Investeringsdirektør Anders Stensbøl.  

Anders Stensbøl forventer, at obligationsmarkederne stabiliserer sig herfra understøttet af centralbankerne, der ønsker at fastholde opsvinget. Han peger på, at udviklingen på aktiemarkedet siden november sidste år er gået så hurtig, at der er en stigende risiko for, at vi inden længe står overfor en korrektion på aktierne:

”Generelt er situationen positiv på verdensøkonomien, men man kommer ikke uden om, at aktierne er steget rigtig meget siden bunden i marts sidste år og ikke mindst siden november 2020. Samtidig er en tilbagevenden til normalen allerede regnet ind i aktiekurserne. Netop derfor skal der ikke så mange dårlige nyheder til, at markedet taber lidt af pusten, og det kan evt. også føre til, at obligationsrenterne falder en smule tilbage. I det scenarie står vi virkelig stærkt.”