Regnskab for 1. kvartal 2021

18-05-2021
Steen Michael Erichsen, Velliv, direktør, CEO, tre kilder til afkast

Vellivs positive udvikling fortsatte i 1. kvartal 2021, hvor både resultatet og indbetalingerne udviklede sig positivt.

Vores resultat voksede til 116 mio. kr. i første kvartal 2021 mod 61 mio. kr. i samme periode sidste år. Indbetalingerne voksede til 7,2 mia. kr., hvilket er 20 pct. højere end i 1. kvartal 2020.

”Verden er langsomt men kontinuerligt på vej mod normalen sammenlignet med situationen for et år siden. Det har en positiv effekt på periodens resultat. Det er især den gode udvikling på de finansielle markeder, der bidrager til den positive udvikling,” fortæller adm. direktør Steen Michael Erichsen.

Om fremgangen i indbetalingerne siger Steen Michael Erichsen:

”Vi vil som kundeejet pensionsselskab ændre markedet. Tidligere blev der alene fokuseret på afkast. Nu skruer vi op på tre kanaler, hvor afkast er den ene, og de to øvrige er bonus fra Velliv Foreningen samt renten på DinKapital. Faktisk har kunderne alene i bonus fået udbetalt 1 mia. kr. på deres NemKonti i de fire år, hvor vi har været kundeejet.”

Du kan læse hele regnskabsmeddelelsen her.