Velliv har solid overdækning af kapital

14-01-2021

Velliv er et solidt pensionsselskab. Det vil endnu engang blive tydeligt, når vi den 8. marts offentliggør årsrapporten for 2020. I forbindelse med det sidste årsregnskab fra 2019 havde Velliv en solvensdækning på 161 pct. Dette er i fuld overensstemmelse med selskabets politik om altid at have en solvensdækning svarende til et niveau mellem 150 – 170 pct. Dette niveau sikrer både en høj sikkerhed for kunderne, og samtidig sikrer det en passende overdækning, hvor der ikke er unødige renteudgifter til for stor en overdækning. Med vores model sikrer vi de bedste forudsætninger for at skabe et solidt overskud og dermed de bedste forudsætninger for at sende penge retur til kunderne i form af bonus. Balancen handler om høj sikkerhed for pensionerne og samtidig også optimering af kundernes
afkastmulighed.

Pensionseksperten og aktuaren Søren Andersen, der er direktør i konsulentfirmaet FPension siger om Velliv:

”Det er mit indtryk, at Velliv er mindst lige så konkurrencedygtig som konkurrenterne, og at alle danske pensionsselskaber i øvrigt er yderst effektivt drevet.”

Solvens II er implementeret i Velliv

Finanstilsynet bad i 2016 de danske pensionsselskaber om at implementere et nyt og forbedret styringsredskab, der kaldes Solvens II. Dette har vi implementeret i Velliv i modsætning til store dele af den øvrige branche, der har fået udsættelse til at overgå til de nye regler til udgangen af 2022.

Kort fortalt indføres der med Solvens II skrappere og mere individuelle krav til pensionsselskabernes opgørelse af blandt andet solvensen. Velliv oplevede i forbindelse med overgangen til Solvens II skrappere kapitalkrav og dermed en nedgang i solvensen til et niveau med en overdækning på mere end 60 pct. For kunderne betyder de højere krav større sikkerhed, og det bakker vi op om. Vi ser imidlertid frem til, at også den øvrige del af branchen
kommer over på den nye forordning og alle selskaber rapporterer inden for fælles rammer.

”Jeg ser da gerne, at regnskabs- og opgørelsesprincipper bliver mere ensartede for pensionsbranchen, så det bliver
nemmere at sammenligne på tværs af selskaberne,”
siger Mogens Rosengaard, der er firmapensionsekspert og direktør i forsikrings- og pensionsmæglerselskabet RTM og fortsætter:

”Det er min absolutte opfattelse, at Velliv er et veldrevet og også konkurrencemæssigt stærkt pensionsselskab med god governance. Set fra mit kundeperspektiv, er der ingen grund til at udtrykke usikkerhed om kundernes opsparinger og forsikringer i Velliv. I virkeligheden er det, som betyder mest, at kunderne opnår et konkurrencedygtigt nettoafkast, og at selskabet kan holde et konkurrencedygtigt lavt omkostningsniveau. Derfor undrer eller overrasker det mig selvfølgelig lidt, når der er så stor forskellighed i måden selskaberne beregner kapitaliseringen af de fremtidige fortjenstmargener.”

Mogens Rosengaard tilføjer i øvrigt:

”I forhold til de ydelsesgaranterede pensionsordninger, som bredt i branchen er udfordret på lave depotrenter og høje ÅOP-omkostninger, er det mit absolutte ønske, at alle pensionsselskaber udtrykker villighed til snarest at fremkomme med et fair migreringstilbud til kunderne. Det synes jeg, er en større udfordring for disse pensionskunder, og dette så jeg gerne, at Finanstilsynet medvirkede til at gøre noget ved.”

Velliv påbegynder i 2021 en større migreringskampagne, hvor selskabets kunder får individuel mulighed for omvalg til et markedsrenteprodukt.

Vellivs risikostyring tager højde for ”200 års begivenheden”

Solvens II stiller skrappere krav til både risikostyring og kapitalgrundlag. Fx skal man stresse eller teste om ens kapital kan holde til en såkaldt 200 års begivenhed. Derfor tester vi i Velliv løbende på vores evne til at klare de værste scenarier, som fx er en øjeblikkelig bevægelse i renten på op til 0,5 procentpoint, ligesom vi skal kunne klare et øjeblikkeligt aktiefald på op til 12 pct.

Vores modeller viser, at Velliv er i stand til at absorbere sådanne slag på et samtidigt tidspunkt. I marts 2020 var vi i forbindelse med pandemien netop udsat for både rentefald og store aktiekursfald. Her kom vi solidt igennem, ligesom det også var tilfældet tilbage i fx 2008 under finanskrisen. Vores risikostyring er således både forudseende og konservativ. Det understreges også af, at Velliv er det eneste af de store kommercielle pensionsselskaber, der aldrig har været i kursværn, hvilket vil sige, at selskabets værdier altid har været højere end det, pensionskunderne har krav på. Det er endnu et bevis på en stærk risikostyring.

I Velliv ser vi frem mod at offentliggøre vores årsregnskab for 2020 og fortsat dokumentere, at vi er et særdeles velkonsolideret pensionsselskab, ligesom vi ser frem til, at alle selskaber træder over på Solvens II, og dermed er underlagt fælles regler. Det vil skabe større transparens, hvilket også er i kundernes interesse. Dertil vil det øge kundernes tillid til pensionssektoren, når der bliver gennemsigtighed omkring en række nøgletal, så der er et fælles
sammenligningsgrundlag for kunderne. Her står Velliv stærkt.

”Jeg ser frem til, at alle selskaber får implementeret de nye Solvens II regler. Det vil gavne gennemsigtigheden i branchen, og ikke mindst vil det blive nemmere for kunderne at finde rundt i pensionssektoren,” fortæller pensionsekspert og aktuar Søren Andersen til Velliv.