Fortsat stor markedsuro og øget forventning til økonomisk tilbageslag

17-06-2022

Høj inflation har ført til uro på de finansielle markeder, hvilket har givet pensionsopsparerne tab i 2022. I Velliv er vi forsigtige optimister. Vi tror på, at centralbankerne får styr på inflationen, men først er der risiko for yderligere uro. Derfor har vi nedbragt risikoen i kundernes pensionsopsparing, og vi anbefaler alle kunder at holde fast i deres opsparingsprofil.

Centralbankerne verden over har nu sat alt ind på at få nedbragt inflationen, der ikke er set højere siden starten af 1980’erne. Derfor ser vi nu, at de er begyndt at hæve renterne i højt tempo og derigennem forsøge at nedbringe efterspørgslen i samfundet. Gør centralbankerne ikke noget, ender vi med en såkaldt stagflation, hvor verden på en og samme tid oplever både høj vedvarende inflation og tilbagegang i den økonomiske vækst. Det er en ganske uønsket situation, da det historisk har taget lang tid at få kickstartet økonomierne igen efter en stagnation.

I Velliv tror vi på, at centralbankerne vil lykkes med at bremse inflationen. Kraftigt stigende renter vil sætte en bremse på efterspørgslen, og det er nødvendigt, da vi ikke på den korte bane kan løse udfordringen med manglende råvarer. Vi kommer dog ikke til at undgå en økonomisk tilbagegang i løbet af 2023, ligesom vi må forvente, at inflationen også kommer til at være høj lidt endnu, indtil centralbankernes hestekur får bragt forbruget ned.

Negativt afkast i 2022

Ved udgangen af maj havde Vellivs kunder med VækstPension Aktiv med mellem risiko og 15 år til pension et negativt afkast på -9,5 pct. for i år, Med den udvikling, vi ser ind, forventer vi forhøjet volatilitet og kursudsving indtil, der er kommet bedre styr på inflationen.

Den øjeblikkelige udvikling skal ses i sammenhæng med et afkast over de seneste 5 år på 33 pct. og på 10 års sigt på hele 120 pct.

Hvad gør vi i Velliv?

Vi har ikke set så udfordrede finansmarkeder som nu siden finanskrisen i 2008. Globalt set er økonomien og virksomhederne et andet sted i dag. Virksomhederne tjener penge, der er en høj beskæftigelse, og så er gældsniveauet langt lavere i både virksomheder og hos private, end vi så tilbage i 2008. Derfor står vi også væsentligt bedre rustet til at imødegå den øjeblikkelige uro.

I Velliv anbefaler vi dig fortsat at fastholde den opsparingsprofil, som du tidligere har valgt. Dels er det umuligt at forudse, hvornår det er et godt eller dårligt tidspunkt at ændre på sin risikoprofil, og dels kan det være dyrt at miste en dag med positive afkast, da aktiemarkederne typisk vender ved selv små positive nyheder.

Velliv arbejder aktivt og overvåger din opsparing. Det betyder, at vi løbende justerer sammensætningen af investeringsaktiverne i overensstemmelse med det risikobillede vi ser.

Vi fastholder en bred risikospredning, der sikrer en optimal langsigtet forvaltning af opsparingen. Det indebærer, at vi har mange forskellige aktiver i kundernes opsparing som aktier, obligationer, ejendomme, infrastruktur osv. Men det betyder også, at vi generelt spreder vores investeringer på mange mindre investeringer frem for på få store. Det har historisk vist sig at være en god strategi, som har sikret kunderne et godt merafkast.