Historisk store udsving giver både udfordringer og nye muligheder

06-10-2022

Inflation, rentestigning og tab på aktiemarkederne har været på dagsordenen i det meste af 2022. Læs mere om udsigterne her, og hvordan Velliv passer på din pensionsopsparing.

Hold fast

I Velliv anbefaler vi, at du fastholder den opsparingsprofil, som du tidligere har valgt. Alle undersøgelser og erfaringer viser, at det ikke er muligt at stige ind og ud af finansmarkederne på det rigtige tidspunkt. Ligeledes ved vi fra tidligere kriser, at markederne har det med at vende meget hurtigt, når først bunden er nået. Det kan derfor være meget dyrt for opsparingen at miste de bedste dage.

Et usædvanligt år

2022 er et usædvanligt år. Aktiemarkederne har tabt 25 pct. og samtidig har danske statsobligationer tabt op mod 20 pct. i værdi som følge af kraftige rentestigninger. Kombinationen af store fald på både aktier og obligationer betyder, at en europæisk portefølje med 50% aktier og 50% obligationer i år har haft det værste afkast siden 1948. 

I Velliv har en typisk kunde frem til udgangen af september fået et negativ afkast på -15,4 pct. og har derfor trods alt klaret sig bedre end aktier og danske obligationer. Det er altså lykkes at begrænse tabene som følge af Vellivs fokus på en bred risikospredning i bl.a. vores obligationsbeholdning, hvor vi  investerer bredt i internationale obligationer. Desuden har vi neddroslet risikoen ved at ligge undervægtet i aktier. Vellivs investeringer i fx ejendomme og alternative investeringer har også begrænset tabene. Endelig har DinKapital givet et stabilt afkast på 4 pct. 

Set over en længere tidshorisont ligger afkastene fortsat godt til med afkast på ca. 20 procent på 5 års sigt og 90 pct. over ti år for en kunde med middel risiko og mere end 15 år til pension.

Høj usikkerhed

Det er den ekstraordinære høje inflation, der har fået centralbankerne til at hæve renterne for at lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet. Det vil få beskæftigelsen til at falde, men det er en pris, som centralbankerne accepterer, fordi en vedvarende høj inflation vil være ødelæggende for verdensøkonomien.

De finansielle markeder straffede Storbritanien
Overalt i Europa oplever forbrugerne et markant fald i købekraften som følge af den høje inflation. Dette har fået politikerne til at reagere meget forskelligt. I Danmark har vi således set en varmecheck, suspendering af huslejestigninger og en vinterpakke, der bl.a. giver husholdningerne mulighed for lån til betaling af strømregningen m.m. Tiltagene er finansierede og puster derfor ikke voldsomt til inflationsbålet. Det er en vigtig balancegang. I Storbritannien har den nye regering hældt yderligere benzin på rentebålet ved at annoncere store ufinansierede skattelettelser. Dette har investorerne reageret kraftigt på. Vi har således set historiske store daglige rentebevægelser, og den engelske centralbank har måtte genoptage opkøbsprogram af statsobligationer. Også i Tyskland ser vi desværre tegn på politiske tiltag, der risikerer at puste yderligere til inflationsudfordringen.

Over den seneste måned har den amerikanske centralbank været meget tydelige om, at de ikke stopper renteforhøjelserne, før inflationen er under kontrol. Derfor bliver en recession i løbet af det kommende halve år stadig mere sandsynlig.

I Velliv vurderer vi, at usikkerheden på de finansielle markeder ikke har været større siden finanskrisen i 2008. Markederne er urolige netop nu, hvilket ikke mindst ses over den seneste uge med store daglige udsving på både aktiemarkederne og rentemarkederne og modsatrettede bevægelser fra dag til dag.

Samtidig forventer vi, at det nuværende udfordrende markedsmiljø kan fortsætte et stykke ind i 2023, førend det lykkes at få inflationen under kontrol.

Investeringerne i Velliv vil derfor fortsat være sammensat med en undervægt af aktier og et stort fokus på risikospredning – både på tværs af aktivklasser og indenfor aktivklaserne, hvilket bedst muligt beskytter opsparingen.

Muligheder på sigt

Der er bestemt håb forude: Renterne er kommet op på et højere niveau. Det gør ondt lige nu på afkastet som følge af kurstab på obligationer. Men på den lidt længere bane er højere renter ubetinget godt for afkastet, som især kommer de ”lidt” ældre pensionsopsparer til gode.

Det markante kursfald på aktier gør også, at det bliver muligt at opkøbe flere aktier på et lidt senere tidspunkt. Det vil især være godt for de yngre opsparer med lang tid til pension. I Velliv følger vi naturligvis udviklingen meget tæt og har fokus på mulighederne i markedet.