Pensionskommissionen: Sympatisk, men misser vigtig udfordring

04-05-2022
Cheføkonom Jens Christian Nielsen

Velliv ønsker større fleksibilitet

”Kommissionens forslag om en ændret folkepensionsalder finder en fin balance mellem det, der er godt for de offentlige finanser og godt for den enkelte. Men forslaget trækker 80.000 personer ud af arbejdsstyrken. Og det er en udfordring. Kommissionen er tavs, men der skal findes svar. Vi ønsker større fleksibilitet, med det enkelte menneske i centrum, så danskerne tilskyndes til at arbejde længere. Det gælder både tiden før og efter pensionsalderen,” forklarer cheføkonom Jens Christian Nielsen fra Velliv.

 

Velliv vil gerne rose Pensionskommissionen for flere af de tiltag, der peges på. Det gælder blandt andet:

  • Et sympatisk forslag til løsning af den stigende tilbagetrækningsalder, der sikrer en fremtidig økonomisk holdbarhed. Dog er det kritisk, at der forsvinder 80.000 hænder ud af arbejdsmarkedet, som vi allerede mangler i dag.
  • Muligheden for at sætte ratepensionen på pause, der vil gøre det mere attraktivt at arbejde for de ældre.
  • Bedre incitamenter til selv at spare op til pension ved større ekstra fradrag på indbetalinger.
”Vi tager afstand fra den gamle traver om, at ATP skal administrere en ny obligatorisk pensionsordning for dem, der ikke sparer op til pension. Det er helt i strid med forbrugernes frie valg.”
Jens Christian Nielsen
Cheføkonom i Velliv

 

Fleksibilitet og flere muligheder for at tilrettelægge eget liv skal få flere til at arbejde længere

”Det bliver mere reglen end undtagelsen, at danskerne får 50 år på arbejdsmarkedet. Samfundet har brug for det. Derfor skal vi finde fleksible løsninger, der både tilgodeser den enkelte dansker såvel menneskeligt som økonomisk. Og her savner jeg flere konkrete forslag fra Pensionskommissionen. Regelsættet i dag er mere en spændetrøje for danskernes frie valg.”.

 

Velliv anbefaler:

  1. Det skal gøres mere økonomisk attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet. Det nye lovforslag om at fjerne modregning for arbejdsindkomst er et godt skridt på vejen for ikke mindst dem med højere lønninger. Men vi skal også øge incitamentet for dem med lavere lønninger. Derfor foreslår Velliv, at der indføres et egentligt jobfradrag, der er direkte målrettet til seniorerne. Dermed bliver det endnu mere interessant for de lavtlønnede grupper at blive længere på arbejdsmarkedet.
  2. Fleksibiliteten skal være større for det enkelte menneske. Velliv anbefaler, at tidligere delvis tilbagetrækning med finansiering fra sin pensionsordning bliver muligt tidligere end de  eksisterende 3 år før pensionsalderen. Det giver en bedre balance i livet – hvilket også øger muligheden for at flere fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.
  3. Heldigvis lever vi længere og længere. Derfor bliver der behov for i stigende grad at søge efteruddannelse eller måske endda få en helt ny uddannelse. Velliv foreslår derfor, at der ses på, hvordan pensionsopsparingen kan indgå som en del af finansieringen for den enkeltes uddannelse senere i livet. Det vil styrke arbejdsmarkedet og samtidig vil det give mulighed for omskoling af nogle af de grupper, der oplever  begyndende nedslidning. 
  4. Pensionssystemet skal gøres mere enkelt og forståeligt for danskerne. Det er vi og Pensionskommissionen enige i. Det løses imidlertid ikke ved blot at ændre på beløbsgrænserne. Skulle vi starte med at bygge pensionssystemet op forfra havde vi næppe endt med det  nuværende komplicerede regelsæt, som kun få forstår. Det opgør tager kommissionen desværre ikke.

Kontakt:

Cheføkonom Jens Christian Nielsen

Telefon: 25 55 63 96