Russiske investeringer

08-03-2022

Opdateret d. 17. 3. 2022.

Vi tager ligesom resten af verden afstand fra Ruslands militære handlinger i Ukraine. Landets adfærd har først og fremmest frygtelige konsekvenser for mennesker i de ramte områder, og er samtidig i konflikt med internationale konventioner og aftaler.

Kvinde på togstation med Mobil

Tiltag til frasalg igangsat

Rusland og Hviderusland er registreret på negativlisten i Velliv. Dette betyder blandt andet, at vi ikke ønsker at have investeringer i russiske statsobligationer i porteføljen. Vi har allerede afhændet alle russiske statsobligationer, og har taget tiltag til frasalg af investeringer i Rusland, hvor den russiske stat har indflydelse. Frasalget vil ske i overensstemmelse med de sanktioner, som det internationale samfund har påført Rusland.

Ved udgangen af februar udgør investeringerne i Rusland knap 20 mio. kr. ud af vores samlede balancesum på mere end 300 mia. kr. - altså en andel på knap 0,01 pct.