De finansielle markeder er alt i alt kommet ok fra start i 2023

15-03-2023

Opdateret d. 15. marts 2023 kl 12:30

Efter en rigtig positiv start på de finansielle markeder, så er afkastene kommet lidt ned i marts måned, men der er stadig positive afkast på din pensionsopsparing i 2023. Læs her, hvad situationen er på de finansielle markeder, og se nederst, hvad vi gør i Velliv.

 

Januar viste den bedste åbning for aktier og obligationer samlet set siden midten af 90’erne. Den positive stemning blandt investorerne blev hjulpet af en række faktorer:

Kinesisk genåbning

Genåbningen ventes at give Kina en markant vækstfremgang understøttet af en korkprop-effekt, hvor tilbageholdt forbrug særligt inden for servicesektoren frigives.

Lavere gaspriser

Den europæiske recessionsfrygt er blevet udfordret af faldet i gaspriserne, og stemningen blandt forbrugerne og virksomhederne er forbedret, hvilket hjælper økonomien.

Nøgletal tolket positivt

I starten af året var nøgletallene i USA svage, og inflationen faldende, hvilket blev tolket som tegn på snarlige rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank.

 

I februar har stemningen dog været mindre god, og der har været negative obligationsafkast, mens aktier har tabt en smule af gevinsten fra starten af året. Vendingen skyldes, at opmærksomheden endnu engang er tilbage på yderligere pengepolitiske stramninger. De seneste stærke amerikanske nøgletal har efterladt en forventning om, at centralbanken fortsat skal hæve renterne for at få inflationen ned. Samme billede tegner sig i Europa, hvor der også ventes flere renteforhøjelser. Det ændrer imidlertid ikke på, at afkastet på pensionsporteføljerne på nuværende tidspunkt fortsat ligger flot i plus.

I marts fortsatte rentestigningerne fra februar, indtil konkursen i Silicon Valley Bank ramte i weekenden den 11. marts. Problemerne er hos bankdriften i nogle regionale banker i USA, som er under lempeligere regulering end de store banker. I Velliv forventer vi ikke, at problemerne vil sprede sig til de store amerikanske banker eller europæiske banker, som alle er bedre polstret. Selvom der var store markedsudsving i dagene efter, så ligger afkastet på pensionsporteføljerne på nuværende tidspunkt fortsat i plus.

 

Forventninger til resten af året

Vores vigtigste fokuspunkter er fortsat, om recessionen kommer, og hvor hård den bliver, hvor hurtigt inflationen falder, og hvornår centralbankerne sænker renterne.

 

Forsinket recession

Recessionen ser ikke længere ud til at være lige om hjørnet, men vi tror stadig, den kommer som følge af modvinden fra rentestigningerne, den høje inflation og den store usikkerhed.

Langt ned til mål om 2% inflation

Inflationen har toppet med energipriserne, men rejsen ned til centralbankernes mål på 2% er lang og udfordret af det stærke arbejdsmarked og de høje lønstigninger i nogle lande.

Overraskende stærk økonomi

Den nuværende stærke økonomi og fortsat høje inflation peger på fortsatte renteforhøjelser fra både den amerikanske og europæiske centralbank, mens rentenedsættelserne er udsat.

 

Udvikler problemerne i de regionale banker i USA sig imod vores forventning, så kan det tage opmærksomheden væk fra inflationen, og centralbankerne vil afholde sig fra at hæve renterne yderligere, selvom inflationen ikke kommer helt ned på deres målsætning. Det er på den helt korte bane vores fokus. Det vil dog højest betyde, at renterne ikke hæves yderligere. De høje renter er noget, vi bliver nødt til at vænne os til.

Hvad gør vi i Velliv

Det er en glædelig nyhed, at de økonomiske nøgletal har været bedre end frygtet, og at de finansielle markeder har haft en generel god start på året, særligt efter et svært 2022. Det er dog også vigtigt at huske på, at pension er en langsigtet investering.

Vi forventer, at året i år bliver endnu et udfordrende år om end bedre end sidste år. I det lys forbereder vi os på at ende i et mindre minus for året som helhed. Derfor ligger vi også svagt undervægtet med vores aktieinvesteringer. Samtidig har vi fokus på at sprede risikoen yderligere. Det gør vi ved at investere i alternative investeringer, som forventes at give et stabilt afkast. Desuden øger vi den geografiske spredning ved at forsøge at udnytte nogle af de forskelle, der er mellem de store økonomier i verden netop nu. Endelig investerer vi mere i råvarer, infrastruktur- og ejendomme, der er kendetegnet ved at beskytte afkastene mod inflation.

Selv om vi lige nu har fokus på at beskytte porteføljen har vi også øje for, at vi fra tidligere kriser ved, at tingene hurtigt kan vende. Derfor skal porteføljen foruden at være robust også kunne tage del i en evt. hurtig optur lidt i stil med den vi så i januar. Det er nemlig helt afgørende ikke at misse starten på en positiv korrektion i markedet. Derfor anbefaler vi, at kunderne holder fast i deres risikoprofil og husker på, at Velliv løbende justerer strategien afhængigt at vejrudsigten.