Velliv sikrer finansiering til bevarelse af havmiljøet og biodiversiteten omkring Galápagosøerne

17-05-2023

Aftalen markerer verdens største "debt-for-nature-conversions" ("gældskonvertering til fordel for naturen") med fokus på afsætning af midler til maritim biodiversitet og havbevaring, økonomisk stimulans til lokalsamfundet i Galápagos og forbedring af Republikken Ecuadors gældsbæredygtighed.

Galápagos øgruppen, der også er kendt som ”et levende laboratorium for evolutionen”, er berømt for at have den højeste forekomst af endemiske arter (arter der ikke findes andre steder) i verden og var omdrejningspunktet for Charles Darwins studier i 1830’erne. Det estimeres, at de 19 vulkanske stillehavsøer huser 3000 arter af havdyr, herunder grønne havskildpadder, sværdfisk, djævlerokker, hammerhajer, hvalhajer, pukkelhvaler, delfiner, søløver, tropiske fisk og ikke mindst havleguaner. 

“Vi er virkelig glade for at bidrage med finansiering til at beskytte et af de mest unikke dyreliv og økosystemer i hele verden. Investeringen bidrager både til at sikre havmiljøet og biodiversiteten for Galápagosøerne, og på samme tide sikrer obligationerne et attraktivt afkast for Vellivs kunder i VækstPension Aftryk og VækstPension Aktiv.”
fortæller Asbjørn Purup Andersen, der er porteføljeforvalter med speciale i denne slags obligationer.

Aftalen er anslået til at sikre omkring 3 milliarder i støtte det 198.000 km2 store Galápagos-havreservat, hvor den nye fond, Galápagos Life Fund, vil sikre specifikke projekter med fokus på bevarelse og beskyttelse af havmiljøet og biodiversiteten omkring øerne. Fonden vil løbende blive kapitaliseret og overgå til at blive selvfinansierende efter 2041, så bevarelse af havmiljøet og dyrelivet omkring øerne også sikres på den helt lange bane.

Mere om Islands Marine Conservation obligationen 

Islands Marine Conservation finansiering anslås at generere 450 millioner dollars til bevaring af det 138.000 km2 store Galapagos-havreservat, der i første omgang blev oprettet i 1998 og siden blev udvidet med 50 % i 2022 med det 60.000 km2 store Hermandad Marine Reserve, (hvilket betyder ”broderskabs-reservat”). Ecuador har tilsluttet sig flere målsætninger for havbevaring og forpligtet sig til at give et årligt bidrag på 17,5 millioner dollars til havbevaring over de næste 18,5 år gennem Galápagos Life Fund (GLF). Her går en del af pengene til at oprette en udviklingsfond der skal sikre, at GLF er selvfinansierende fra 2041 og dermed ikke har behov for yderligere økonomiske bidrag fra Ecuador. 

Aftalen øger også Ecuadors gældsbæredygtighed ved på mellem-lang sigt at mindske behovet for ekstern finansiering af landets gæld og samtidig generere en enorm livstidsbesparelse (netto af de årlige betalinger øremærket til naturbeskyttelse) på 1,13 milliarder dollars gennem reduktion af gældsomkostningerne.