Tovholder skal støtte unge, som er pressede i arbejdslivet

03-06-2024

Antallet af unge mennesker, som mistrives, stiger støt. Det er den triste kendsgerning. I Velliv ser vi også et bekymrende antal unge, som har svært ved at tackle arbejdslivet, og de krav og forventninger omverdenen møder dem med. For at kunne gribe de unge – helst inden en sygemelding – har Velliv oprettet et stort, tværfagligt team med en bred vifte af social- og sundhedsfaglige kompetencer.

Formålet med at tilknytte en fast sundhedskonsulent som ’tovholder’ til den enkelte unge er at sikre et hurtigere og bedre behandlingsforløb. For al erfaring viser, at en tidlig og målrettet indsats øger sandsynligheden for en hurtigere raskmelding. Tovholderforløbet skal være med til at gøre det mere klart, hvilken hjælp den unge har brug for. Mange oplever også en højere grad af tryghed, når de har en tovholder som personlig støtte. Vellivs sundhedsdirektør Julie Engelund Sander sætter ord på:

Julie Engelund Sander, Velliv, Sundhedsdirektør, nærbillede

"En god og tillidsfuld relation betyder alt"

”Er du et ungt menneske, der mistrives, og står du alene med dine bekymringer og følelsen af forventningspres, så er det helt essentielt, at der er et omsorgsfuldt menneske, der tager dig i hånden og hjælper dig. Det gør en kæmpe forskel, når en omsorgsfuld relation med en høj faglig kompetence er ved din side. En god og tillidsfuld relation betyder alt – ikke mindst på det mentale område.”


Støtte til det, som er svært

Mange oplever det som uigennemskueligt og svært, når de pludselig står med en sygemelding i hånden. Det er let at fare vild, når dokumenter og informationer gives fra både kommunen, arbejdspladsen og ens egen læge. Har man stress, mister man endnu hurtigere overblikket. Her kan tovholderen være med til at rådgive og skabe klarhed, så den unge kan koncentrere sig om at blive rask og vende tilbage til sit arbejde og sin normale hverdag. Forløbet kan også være med til at forhindre, at stressen udvikler sig til mere alvorlige psykiske lidelser.

 

”Vi har oprettet tovholderfunktionen, fordi vi har erfaret, at mange stopper i et behandlingsforløb eller ikke får taget kontakt til f.eks. den psykolog, som vi eller egen læge har henvist til. Årsagen kan være, at den syge mangler handlekraft, energi og overskud til at komme afsted, hvilket er en helt normal reaktion, når man er syg eller belastet. Når de oplever, at en person fra Velliv tager sig tid til dem og guider dem igennem, får mange flere gavn af den behandling og hjælp de tilbydes, og det er med til at skabe både tryghed og kortere sygdomsforløb.”
Julie Engelund Sander,
Sundhedsdirektør i Velliv


Ræk ud, hvis du har brug for hjælp

Har du bekymringer omkring din egen eller din families trivsel, så ræk ud til os. Intet er for stort, og intet er for så småt.

 


Tovholder-konceptet kort fortalt

Har du bekymringer omkring din egen eller din families trivsel, så ræk ud til os. Intet er for stort, og intet er for så småt.

6 ting som tovholderforløbet bidrager med:

  • Tidlig kontakt
  • Helhedsorienterede indsats
  • Løbende opfølgning
  • Størst mulig effekt af behandlingen
  • Sammenhæng mellem private og offentlige tilbud
  • Tryg og effektiv tilbagevenden til arbejdet