Få indflydelse på dit pensionsselskab

Vidste du, at du som kunde har mulighed for direkte at påvirke Vellivs udvikling? Som en del af at være kundeejet, kan du som kunde i Velliv og medlem af Velliv Foreningen, direkte påvirke foreningens aktiviteter og pensionsselskabets udvikling. Det er unikt for de kundeejede pensionsselskaber i Danmark, og det er vi stolte af. Denne ejerstruktur gør det muligt at stille op til repræsentantskabet og dermed blive valgt til bestyrelsen i Velliv Foreningen og bestyrelsen i Velliv. Læs mere om opstilling til repræsentantskabet på Velliv Foreningens hjemmeside.

Fakta om vores ejerstruktur

Vores ejerstruktur er unik blandt de kommercielle pensionsselskaber, og det giver dig som kunde en række muligheder for at få indflydelse på Velliv og Velliv Foreningen. Nedenfor kan du se nogle af fordelene.

  • Blive en del af en gruppe på ca. 50 kunder i Velliv Foreningens repræsentantskab.
  • Mulighed for direkte at påvirke Velliv via aktivt ejerskab.
  • Velliv Foreningen råder over otte pladser i Vellivs bestyrelse, der vælges af repræsentantskabet.
  • Et helt unikt medlemsdemokrati, der tillader alle kunder at have stemmeret.
  • Medlemmer, der bliver valgt ind i Velliv Foreningens repræsentantskab får direkte indflydelse på foreningens aktiviteter.