Bæredygtige investeringer er under udvikling i hele verden, og der er så meget ny data, vi skal blive klogere på. Det er superspændende – ikke mindst fordi, at Velliv har en størrelse, som gør, at vi reelt vil kunne flytte på noget.
Line Søndergaard Outzen
Senior Sustainable Investment Specialist

Jeg er omgivet af specialister inden for alle felter af investering

Line Søndergaard Outzen kendte ikke meget til Velliv i forvejen, da hun en dag faldt over en stillingsannonce for det job, hun nu bestrider: 

"Velliv er et stort pensionsselskab, som forvalter mange midler – alene det var nok til at fange min interesse. Og da det samtidig gik op for mig, at der var gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdet med bæredygtige investeringer, var jeg klar over, at jeg stod over for en virkelig spændende mulighed,” fortæller Line Søndergaard Outzen, der i dag arbejder som Senior Sustainable Investment Specialist.

Hun fortsætter:

”Virkeligheden har i den grad levet op til forventningerne. Det er fedt at være med i udviklingen af området, og der er gode muligheder for at påvirke retningen på investeringsområdet. Det er jeg ikke den eneste, der er blevet tiltrukket af – jeg er omgivet af specialister inden for alle felter af investering. Og da der samtidig er en stor lyst til at samarbejde og hjælpe hinanden, lærer jeg noget nyt hver eneste dag.”

I Investeringsafdelingen har Line samlet mere end 40 kolleger fordelt på ni teams, og som Senior Sustainable Investment Specialist har Line dagligt kontaktflader med de fleste.

Arbejder mod et klart mål: Velliv skal være Net zero i 2050

For Line var det i første omgang kombinationen af investeringer og bæredygtighed, hun valgte til:

”Jeg kunne i virkeligheden også have søgt en stilling inden for et andet felt af investering. Men muligheden for at kombinere investeringsområdet med bæredygtighed, som er et relativt nyt fagområde inden for den finansielle sektor, var tillokkende. Det har været en stejl, men også utrolig spændende læringskurve,” fortæller Line, der bl.a. udarbejder klima- og bæredygtighedsanalyser af Vellivs investeringsportefølje.

Hun fortsætter:

”Bæredygtighed inden for investeringer er under udvikling i hele verden og er også højt prioriteret af både topledelsen og bestyrelsen her i Velliv. Vi skal være Net Zero i 2050, og selvom der er lang vej til, at vi er i mål, sættes der handling bag ordene. Det er fedt at arbejde med et felt, der bliver prioriteret. Jeg kan samtidig godt lide samspillet mellem det meget finansielle investeringsbillede og de bæredygtighedsanalyser, jeg laver – der er ikke noget, der er sort eller hvidt. Det giver mening, og jeg har en klar følelse af, at mit arbejde er medvirkende til, at Velliv kan rykke noget reelt.”

 

Fakta om Investering

I Investering er vi 47 kolleger, der hver dag går på arbejde for at hjælpe vores kunder til at have det størst mulige økonomiske råderum i alderdommen.

I Investering er vores opgave at sørge for, at vores kunder også har råd til at blive gamle. Det handler dog ikke kun om høje investeringsafkast - det er også afgørende for os, at investeringerne samtidig foretages ansvarligt og med fokus på bæredygtighed.​  

Investeringsafdelingen har altså ansvaret for at investere kundernes pensionsopsparinger.

Investeringerne foretages først og fremmest af eksterne forvaltere, så i Investering er vi specialister i at vælge eksterne specialister. Indenfor ejendomme og obligationer foretages nogle investeringer dog internt i Velliv.

Der er fire hovedgrupper indenfor investering, nemlig aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer. Alternative investeringer er alt det, der ikke indgår i de første tre grupper, det kan for eksempel være unoterede aktier, skove og infrastrukturinvesteringer. 

I Velliv har vi tilknyttet et team af specialister til hver af de fire hovedgrupper. 

Investering består derudover af to tværgående teams - det ene tværgående team fastlægger fordelingen af investeringerne mellem de fire hovedgrupper, mens det andet tværgående team står for Vellivs strategi for bæredygtighed i investeringerne. Det omfatter også ansvarlighed i investeringerne som fx at stemme på generalforsamlinger. De to tværgående teams har i sidste ende den største indflydelse på investeringerne i Velliv. 

Alderen på dine kolleger i Investering spænder bredt lige fra den netop færdiguddannede kandidat, til den erfarne kollega med få år til pension.

Investering handler i høj grad om at dele viden med hinanden og hele tiden gøre hinanden dygtigere. Det giver os de bedste forudsætninger for at forstå den kommende økonomiske udvikling bedst og træffe de rigtige investeringsbeslutninger.

De mange snitflader på tværs af områderne i Investering skaber en god summen af liv, når kollegerne sparrer og samarbejder på tværs for at gøre, hvad de kan for at give kunderne gode afkast.