Sådan er det beregnet

Status på din pensionsopsparing er et øjebliksbillede, hvor beregningerne er baseret på den information, vi har om din pensionsordning i dag. Der kan naturligvis ske ændringer i dit liv, på kapitalmarkederne og i verden omkring os, som gør, at vores anbefalinger vil ændre sig.

Den beregnede status på pensionsopsparingen er baseret på:

  • Vores information og om din pensionsordning i dag – har du fået justeret din ordning inden for den seneste måned, kan det være, at det ikke er slået helt igennem i statusberegningen endnu.

  • At dine nuværende indbetalinger til pension(sordninger) hos os fortsætter.

  • Vores standardanbefaling, der sigter efter, at du kan opretholde din økonomiske levestandard den dag, du går på pension.

  • At de fleste ved begyndelsen af pensionen har ca. en årsløn i frie midler, samt ca. to årslønninger i friværdi i sin bolig. Du kan have midler andre steder samt individuelle behov, der skal tages højde for. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du ringer til os.

  • At du er berettiget til fuld folkepension fra de p.t. gældende folkepensionsaldre. Folketinget har besluttet, at den højeste folkepensionsalder p.t. er 69 år. Det er vilkårene for din pensionsordning, der regulerer, hvornår betingelserne for udbetaling m.v. er opfyldt. Dem finder du ved at logge ind.

  • Regnestykket er baseret på gældende lovgivning og pensionsbranchens fælles forudsætninger for beregning af pensionsprognoser. Der er naturligvis usikkerhed om beregningen, hvilket du kan få et indtryk af her.

Log ind