230.000 tons plastikforurening fjernes fra naturen i udvalgte dele af Afrika og Asien

I løbet af det seneste år har Velliv øget fokus på såkaldte ”impact” investeringer, herunder bæredygtighedsobligationer, der gør en forskel for samfund og miljøet samtidig med, at du som pensionskunde opnår et attraktivt afkast.

En af de nyeste investeringer er ”Plastic Waste Reduction” obligationer, som etablerer ny infrastruktur til indsamling og genbrug af plastikaffald fra naturen i Accra, Ghana, og Surabaya, Indonesien. Obligationerne er udstedt af Verdensbanken og med en investering på 240 mio. kroner ud af obligationens samlede investering på ca. 690 mio. kroner er Velliv den største nøgleinvestor.

Den nye infrastruktur vil have kapacitet til over de næste 7 år at bortskaffe 230.000 tons plastikaffald fra naturen i fattige områder, hvor problemet med plastikforurening er størst. Heraf vil 177.000 tons plastik blive genanvendt til nyt materiale af fødevaregodkendt kvalitet.

 

Kvinder der samler plastik i samarbejde med Plastic Waste Reduction

Levegrundlag for familier

Renovationsinfrastrukturen forventes at skabe beskæftigelse for 1.591 uformelle renovationsarbejdere (kaldet ”waste pickers”), der betales for deres indsamling af plastik, og som dermed får mulighed for at skabe et levegrundlag for deres familier. Cirka 80 % af disse uformelle renovationsarbejdere er kvinder. En del af finansiering har også til formål at skabe et socialt velfærdsprogram til ansatte og renovationsarbejdere. Det skal sikre sundhedsbehandling, ordentlige arbejds- og lønforhold samt skolegang til de ansattes børn.

 

Målene for obligationerne følges løbende via en uafhængig tredjepart, non-profit organisationen Verra, der driver standarder inden for miljø- og sociale markeder, herunder verdens førende kreditprogram for CO2, Verified Carbon Standard (VCS) Program.

Mens investeringerne gør en stor forskel lokalt, gør de også en forskel for dit afkast. Bæredygtighedsobligationerne fra Verdensbanken er nemlig udformet, så de udover at bidrage til en bæredygtig udvikling også har en fornuftig risiko- og afkastprofil. Det sidste er en forudsætning for, at vi kan investere i den form for projekter – vores vigtigste formål er nemlig at sikre dig det bedst mulige afkast på din pensionsopsparing.