Vores politik for ansvarlige investeringer

Vores politik for ansvarlige investeringer er en del af den samlede investeringspolitik, der har til formål at sikre dig og resten af vores kunder det bedst mulige afkast under hensyntagen til de risici, der er forbundet med at investere.

Politikken for ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i internationale anerkendte principper og retningslinjer herunder FN Global Compact, de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt Parisaftalen, herunder målsætningen om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Ansvarlige investeringer er en naturlig og integreret del af Vellivs kapitalforvaltning. En vigtig del af vores arbejde med ansvarlige investeringer er en løbende monitorering af vores investeringer for at sikre, at de efterlever de krav, vi har fastsat i vores politik.

Læs vores politik og retningslinjer for Ansvarlige Investeringer og Aktivt Ejerskab her.