Derfor stiller vi spørgsmål

Jo bedre vi kender dig, jo bedre kan vi skræddersy vores rådgivning til dig. Vi stiller alle vores kunder spørgsmål, da vi som en troværdig samarbejdspartner gerne vil etablere og opretholde langvarige kunderelationer. Nogle spørgsmål stiller vi dog af andre årsager.

Beskyttelse mod hvidvask

Vi arbejder proaktivt for at beskytte både vores kunder, vores selskab og samfundet generelt mod kriminelle handlinger som hvidvask og finansiering af terrorisme. Vi tager vores samfundsansvar alvorligt og har derfor indført procedurer for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Velliv er sammen med de andre danske finansielle virksomheder underlagt en række krav i hvidvaskloven. Du kan derfor som kunde opleve, at vi stiller dig spørgsmål om din identitet, hvor længe du forventer at være kunde hos os, hvor ofte du forventer at foretage indbetaling mv. og i nogle tilfælde kan du også opleve at vi må bede om ekstra dokumentation for grundlaget for dine indbetalinger.  I de fleste tilfælde stiller vi spørgsmålene som led i den dialog vi ellers har med dig, men der kan i visse tilfælde være brug for at du udfylder en blanket, der kan give os nærmere oplysninger.

Det kan både ske ved:

Oprettelse af kundeforhold
Ændring af kundeforholdet, eller ved
Udbetaling