Investering af frie midler med VækstOpsparing

VækstOpsparing er et nyt tilbud til dig, der har frie midler, du ønsker investeret på samme måde som Vellivs pensionsprodukter. For at VækstOpsparing passer til dig, så skal du have en investeringshorisont på minimum 3 år, det vil sige du skal kunne undvære pengene i den periode – du kan dog til enhver tid vælge at få udbetalt en del af eller hele din opsparing.

 

Dine fordele ved VækstOpsparing

Konkurrencedygtige omkostninger

Du får konkurrencedygtige omkostninger, fordi du betaler lave administrationsomkostninger og lavere investeringsomkostninger end lignende forvaltede produkter normalt har.
Velliv ikon - Bonus mønter

Du får Vellivs stærke afkast

Med VækstOpsparing sørger vi for at investere din opsparing optimalt i forhold til din investeringshorisont samt holdning til forvaltning og risiko. Du får stor risikospredning og attraktive afkast.
sparegris pension stregtegning

Du får bonus af din opsparing

Fordi du som kunde i Velliv bliver medejer, får du årligt udbetalt en kontant bonus fra Velliv Foreningen – som stiger i takt med, at din opsparing vokser.

 

Se om du kan få VækstOpsparing

Kan du nikke til denne tjekliste, giver VækstOpsparing mening for dig:

 •  Du bor i Danmark
 •  Du har en investeringshorisont på mindst 3 år (og 5 år, hvis du ønsker en investering med lav risiko)
 •  Du er over 18 år og maks. 76 år* ved oprettelsen. 
 • * De 76 år skyldes, at udbetaling skal ske senest ved 80 år og investeringshorisonten skal mindst være 3 år.

Når du vil oprette en VækstOpsparing, skal du svare på nogle spørgsmål, så vi kan afgøre, om produktet er egnet til dig. Det kaldes en egnethedsvurdering og er et lovkrav, når man skal oprette et opsparingsprodukt i frie midler.

Opret VækstOpsparing

Eksempel på nedtrapning af risiko i VæksOpsparing aktiv mellem risiko, 45 år til udbetaling.

Kort om investeringerne i VækstOpsparing

 • Du kan vælge mellem aktiv, indeks og aftryk forvaltet investering
 • Du kan vælge lav, mellem eller høj risiko
 • Risikoen nedtrappes automatisk frem mod den aftalte udløbsalder

De underliggende investeringer er de samme som Vellivs pensionsprodukt VækstPension, så du får samme store risikospredning og stærke afkast. Vælger du aktiv forvaltet får du adgang til aktiver, som det ofte er vanskeligt for private investorer at få adgang til, når de skal investere deres frie midler. Vælger du indeks forvaltet får du lave omkostninger og vælger du aftryk forvaltet får du investeringer med et særlig fokus på aftrykket på miljø og samfund.

 

Se aktivfordeling og risiko på din VækstOpsparing

Brug beregneren herunder til at se, hvordan fordelingen af investeringerne og dermed risikoen i din opsparing nedtrappes, ud fra den valgte forvaltningsform, risiko og tidshorisont.

 

Investering af frie midler - smartphones

Følg din opsparing i Vellivs app

Når din opsparing er oprettet, kan du følge den i Vellivs nemme og brugervenlige app.

Du kan bl.a.

 • Se udviklingen på din opsparing
 • Se din investeringsform og risikoprofil
 • Bede om udbetaling i appen

Har du spørgsmål, kan du kontakte os direkte i appen

Hvad spørger vi om? Og hvorfor skal vi bruge de oplysninger?

Årsagen til, vi spørger er, at vi bruger en del af oplysningerne i egnethedsvurderingen. Velliv indsamler følgende oplysninger i forbindelse med din oprettelse:

 • Skattemæssige tilhørsforhold 
 • Opsparingsbeløb 
 • Investeringshorisont 
 • Gældsstørrelse i forhold til formue 
 • Erfaring med aktie og obligationshandel
 • Din holdning til risiko, afkast og –stabilitet
 • Forvaltning
 • Hvor dine midler stammer fra (Løn, arv, etc.) 

Få svar på ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan indbetaler jeg?

  Indbetalinger

  • Det er muligt at lave indskud, men ikke løbende indbetaling (pt.).
  • Du kan indbetale op til 500.000 kr. via konto-til-konto løsning fra Aiia Pay
  • Vil du indbetale mere end 500.000 kr., sker indbetalingen via et FI-kort (indbetalingskort)
  • Efterfølgende indbetalinger skal ske via vores ekstra indbetalingsløsning på hjemmesiden. 
 • Hvad er minimumsbeløbet?

  Du skal som minimum indbetale 18.000 kr. for at oprette en VækstOpsparing.

  Når du har oprettet en VækstOpsparing, kan du efterfølgende indbetale når du vil via ”Straksindbetaling”. Minimumsbeløbet for efterfølgende indbetalinger er 1.000 kr.

 • Hvornår kan jeg hæve min opsparing?

  Din VækstOpsparing kan på et hvilket som helst tidspunkt hæves helt eller delvist.

 • Hvad koster det at hæve fra min VækstOpsparing?

  Ønsker du at få udbetalt din VækstOpsparing helt eller delvist før udløbsalderen, koster det et gebyr på 315 kr. 2023. Er du fyldt 60 år, er der intet gebyr, hvis du ønsker at få udbetalt hele din opsparing før tid. Hel eller delvis udbetaling ved den aftalte udløbsalder koster ikke et gebyr.

 • Hvor meget kan jeg hæve?

  Ved en deludbetaling må du ikke hæve mere end, at der stadig står 11.900 kr. (2023) tilbage på din opsparing.

 • Hvor hurtigt kan jeg forvente min opsparing udbetalt?

  Fra du beder om at få udbetalt din opsparing, til du har beløbet på din NemKonto, går der minimum 7 og op til 20 bankdage.

 • Hvordan nedtrappes min risiko?

  I VækstOpsparing nedtrappes din risiko ligesom i VækstPension, når du nærmer dig din udbetalingsdato. I VækstOpsparing bliver hele opsparingen udbetalt ved den aftalte udbetalingsdato, så her starter nedtrapningen altid 15 år før. Uanset dit valg af risiko, så vil du altså få færre risikoaktiver hvert eneste år, hvis du ved oprettelsen vælger en investeringshorisont under 15 år.

Omkostninger 

Omkostningerne ved at spare frie midler op i VækstOpsparing er konkurrencedygtige med andre lignende produkter.

I korte træk er omkostningerne for VækstOpsparing:

 • Administrationsomkostningerne på VækstOpsparing er 0,2% pr. år for en opsparing på op til 500.000 kr. For den del af opsparingen, der overstiger 500.000 kr., er administrationsomkostningerne 0,1% pr. år, dog maks. 1.550 kr.

 • Investeringsomkostninger på mellem 0,5 – 1,1% pr. år afhængig dit valg af forvaltning, risiko og udløbsalder.

 • Vil du på et tidspunkt skifte investeringsprofil, er der et gebyr på 315 kr.

Omkostninger

VækstOpsparing

Index

VækstOpsparing Aktiv

VækstOpsparing Aftryk

Månedligt gebyr

 

0 kr.

 

0 kr.

 

0 kr.

 

Saldoomkostninger

 

 

0,2% pr. år op til 500.000 kr. 0,1% pr. år derover, dog maksimalt 1.550 kr.

0,2% pr. år op til 500.000 kr. 0,1% pr. år derover, dog maksimalt 1.550 kr.

0,2% pr. år op til 500.000 kr. 0,1% pr. år derover, dog maksimalt 1.550 kr.

ÅOP-investeringsfonde

 

0,56 - 0,58%

(2021)

0,66 - 1,07% (2021)

0,86 – 1,04% (2021)

Investering

Din VækstOpsparing kan være aktiv, indeks eller aftryk-forvaltet.

 • Aktivt forvaltet investering giver dig den bedste risikospredning og sikrer dig gode muligheder for at få et højt afkast. Her er det vores investeringseksperter, der overvåger markedet, udvælger både de enkelte værdipapirer (fx aktier i specifikke selskaber) og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.). Desuden får du adgang til attraktive investeringstyper, du som privatperson ellers ikke kan investere i.
 • Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Du afskærer dig samtidig fra den mulige ekstra gevinst, der ligger i aktivt forvaltede investeringer. Til gengæld får du lavere investeringsomkostninger.
 • Aftryk investeringer forvaltes med fokus på det bedst mulige aftryk på miljø og samfund, og der investeres derfor ikke i selskaber indenfor følgende industrier: kul, olie & gas, våben, tobak, alkohol, gambling og porno*. Dermed sætter din opsparing et bedre aftryk på verden, herunder et lavere CO2-aftryk. Fokusset på at opnå det bedst mulige aftryk på miljø og samfund lægger nogle begrænsninger for, hvad vi kan investere din opsparing i, hvilket har betydning for det afkast, som du kan forvente. Vi forventer et afkast på lang sigt på niveau med Vellivs øvrige produkter, men med en anden kortsigtet risiko og dermed anderledes udsving.

  *Du kan læse mere om de bæredygtighedsrelaterede oplysninger i forbindelse med Vellivs investeringsaktiviteter her.

VækstOpsparing investeres på samme måde som VækstPension, hvor investeringsrisikoen nedtrappes frem mod udløbsalderen. Nedtrapningen starter altid 15 år før udløbsalderen og mindsker dermed udsvingene i afkastet frem mod du skal have din opsparing udbetalt.

Bonus

Din VækstOpsparing indgår i din samlede opsparing i Velliv, hvilket afgør størrelsen af din bonus fra Velliv Foreningen.

Skatteregler

VækstOpsparing er skatteteknisk set en pensionsordning uden fradragsret og omfattet af pensionsbeskatningslovens §53A, som indberetningsmæssigt håndteres som skattekode 7. I forhold til skat betyder det flg.:

 • Der er ingen fradrag for indbetalingerne   
 • Der skal ikke betales skat eller afgift af udbetalingerne  
 • Det årlige afkast beskattes som kapitalindkomst

  Er afkastet negativt, betales der ikke noget skat, men du har mulighed for at overføre det negative afkast til næste skatteår, hvor det kan modregnes i et eventuelt positivt afkast. Du skal selv registrere det negative afkast hos Skattestyrelsen, men vi sender dig et brev med en vejledning samt for at minde dig om det.

  Modregning af negativt afkast kan kun ske på den samme aftale i VækstOpsparing. Så hvis du har et stort negativt afkast i et år og fx vælger at få en større udbetaling eller hæve din ordning, så kan det uudnyttede negative afkast ikke modregnes på en anden aftale.

Din opsparing har en forsikring tilknyttet

 • Opsparingen indeholder en forsikring ved død på 10.000 kr., fordi det er et krav for at kunne tegne et produkt til frie midler i et pensionsselskab som Velliv.
 • Skulle du dø inden opsparingens udløb, udbetales opsparingen og forsikringen til din begunstigede.
 • Som udgangspunkt oprettes begunstiget på din opsparing som ”nærmeste pårørende”. Du har dog mulighed for at vælge, hvem der skal være begunstiget på din VækstOpsparing. Du kan kontakte os, når din opsparing er oprettet, for at få ændret din begunstigede.
 • Forsikringen ved død koster 2,02 kr./md. 2023

Detaljeret information om produktet

Du kan læse mere om investeringer, afkast, risiko og omkostninger i dokumenterne herunder, som indeholder de lovpligtige informationer for hver af de 9 investeringsprofiler som du kan vælge i VækstOpsparing. Se dine præcise vilkår i Pensionsoversigten, som du finder i "Indbakken" på velliv.dk/login.

Vælg område
Central Information VækstOpsparing Aktiv Lav
Central Information VækstOpsparing Aktiv Mellem
Central Information VækstOpsparing Aktiv Høj
Central Information VækstOpsparing Index Lav
Central Information VækstOpsparing Index Mellem
Central Information VækstOpsparing Index Høj
Central Information VækstOpsparing Aftryk Lav
Central Information VækstOpsparing Aftryk Mellem
Central Information VækstOpsparing Aftryk Høj