Du får din pension udbetalt

Her kan du finde hvad der er værd at vide om udbetaling, f.eks. hvad betyder det i forhold til skat.

Skal jeg sende mit skattekort ind?

Du skal ikke sende dit skattekort ind til os. Vi får automatisk oplysninger om din trækprocent og evt. fradrag fra Skattestyrelsen.

Hvad skal jeg gøre, når jeg bor i udlandet og har skattefritagelse?

Hvis din skattefritagelse gælder, så længe du bor i udlandet, skal du ikke gøre noget.

Er du lige flyttet fra Danmark og har fået skattefritagelse, skal du sende fritagelseserklæringen fra din fraflytningskommune til os.

Hvis din skattefritagelse er 1-årig, skal du sende en ny fritagelseserklæring til os hvert år. Hvis skattefritagelsen er flerårig, skal du først sende os en ny, når den gamle udløber.

Du skal sende os den originale erklæring, ikke en kopi.

Hvis du flytter tilbage til Danmark, og du derfor ikke længere har skattefritagelse, skal du huske at kontakte os om dine nye skatteoplysninger.

Hvornår skal jeg ændre mine skatteoplysninger?

Vi får automatisk besked fra Skattestyrelsen, hvis du ændrer din forskudsregistrering i løbet af året.

Du skal kun give os besked, hvis du ønsker at skifte mellem hovedkort og bikort, så vi fremover benytter hovedkortet i stedet for bikortet (eller omvendt).

Du skal også kontakte os, hvis du har frikort og ønsker at skifte til hovedkort/bikort, eller hvis du flytter tilbage til Danmark og derfor ikke længere har skattefritagelse.

Du kan ringe til vores Rådgivningscenter på telefon 70 33 99 99 eller skriv til os.

Skriv til os

Vi skal modtage dine ændrede skatteoplysninger senest den 10. i måneden, for at vi kan nå at ændre den næste udbetaling.

Bliver min løbende udbetaling automatisk indberettet til Skattestyrelsen?

Vi indberetter hvert år til Skattestyrelsen, hvad du har fået udbetalt.

Hvornår får jeg besked om næste års udbetaling?

Kort efter nytår modtager du et pensionsoverblik, som viser din udbetalingen i det nye år.