Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Bæredygtige ejendomme er en god kilde til afkast

Byggeri og anlæg står for ca 40 pct. af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Heraf stammer omkring 2/3 af udledningen fra driften af bygninger. I Velliv er vi derfor meget bevidste om både at nedbringe vores CO2-aftryk i driften af vores ældre eksisterende ejendomme samt på at reducere aftrykket for de materialer, vi tilfører vores ejendomme.

Med 800.000 kvadratmeter helejede ejendomme er potentialet for at nedbringe aftrykket af CO2 stort.

I 2019 har vi reduceret CO2-udledningen betragteligt for Vellivs ejendomme.Det sker primært i takt med at CO2-udledningen fra fjernvarme og el er faldende, men også på baggrund af energioptimerende tiltag, herunder etablering af solcelleanlæg.

Derudover ser vi også en stor mulighed for at nedbringe CO2-udledningen ved anvendelse af andre byggematerialer og genanvendelse af eksisterende materialer.

 

Markant mindre CO2 i 2025
Alle Vellivs ejendomme vil være certificeret med energimærke A-C
På grund af de markante resultater i 2021, valgte vi allerede I 2022 at øge vores ambition, og vil reducere vores CO2-udledning pr. kvadratmeter med 70 pct. for alle Vellivs helejede ejendomme i 2025.
Unge mennesker hænger ude på et græsstykke og snakker i indre by

Bæredygtighed i en bredere forstand

Efter 2021 arbejder vi ikke længere kun med bæredygtighed efter energioptimering og miljøhensyn. I Velliv har vi en ambition om at implementere hele ESG-området.

Fra starten af 2022 er vi gået ind i en testfasen af en bredere ESG-strategi, der blandt andet indebærer, at vi stiller øgede krav til vedvarende energi, sikkerhed på byggepladser, brug af lærlinge, nedbringelse af kemi i materialer og biodiversitet.

Har du lyst til at leje en af Vellivs boliger?

Her kan du læse mere om lejeboliger, der er tilgængelige via Velliv.