Fuldt opsparingstilbud

Vi udvikler vores produkter i takt med dine forventninger og behov.

Generelt anbefaler vi at spare op i VækstPension Mellem risiko. Det er et opsparingsprodukt, der giver en god balance mellem investeringsrisiko og -afkast, og som automatisk tilpasser risikoen efter alder.

Hvis du allerede sparer op i gennemsnitsrente, fortsætter du i vores eksisterende gennemsnitsrenteprodukt.