Automatisk tilpasning

Livet kan hurtigt ændre sig, og vores nye pensionsløsninger kan nu følge med, hvis din arbejdsgiver har valgt det.

Nedtrapning af investeringsrisikoen 

I VækstPension nedtrapper vi automatisk investeringsrisikoen (aftrapning) i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Det giver tryghed, uden at du selv skal bekymre dig om investeringerne.

Læs mere om VækstPension

Følger med pensionsalderen

Afhængigt af, hvornår du er født, kan du gå på folkepension på forskellige tidspunkter.

Vi justerer din pensionsalder, så den passer til dit fødselsår. På den måde er du dækket af forsikringer gennem arbejdslivet, indtil du går på pension, dog længst indtil folkepensionsalderen.

Den gældende folkepensionsalder i 2024 er 69 år.

Følger med indkomsten

Hvis din løn ændrer sig, følger indbetalingen til Dækning ved nedsaat erhvervsevne automatisk med, så den passer til vores anbefalinger. Det sikrer, at du kan føle dig økonomisk tryg. 

Lønskala

Med lønskala tilpasser vi automatisk størrelsen på din Dækning ved nedsat erhvervsevne, hvis din dækningsgivende løn ændrer sig. Det sikrer, at du hele tiden har den rigtige dækning, hvis livet slår et uventet sving. Læs mere her.