Velliv stærk til afkast

Velliv har opnået nogle af pensionsbranchens bedste investeringsafkast – både på kort og lang sigt. Nedenfor vises afkastene på 1, 5 og 10 års sigt for Vellivs livscyklusprodukt, VækstPension Aktiv, sammenlignet med tilsvarende produkter blandt de kommercielle selskaber. Der fokuseres på mellem risiko for en kunde med 20 år til pension. Desuden er medtaget en sammenligning af afkast siden 2006, hvor VækstPension Aktiv blev lanceret. Uanset hvilken tidshorisont der sammenlignes, ligger afkast på VækstPension i toppen af markedet.

Anm.: VækstPension Index blev lanceret i 2012.
Kilde: Morningstar Direct.

Det siger medierne

I det seneste halvandet år har Vellivs opnåede investeringsafkast stået stærkt i mediebilledet. Artiklerne er tilgængelige mod betaling og er derfor sammenfattet nedenfor.

Under overskriften ”2018 – ringeste pensionsår siden finanskrisen” viser Børsen den 10. januar 2019, at Velliv i et vanskeligt marked har opnået det bedste afkast blandt de kommercielle pensionsselskaber.

Berlingske konstaterer den 30. august 2018, at der er store forskelle blandt pensionsselskabernes afkast, og det fremgår, at Vellivs markedsrenteprodukter VækstPension Aktiv og VækstPension Index ligger i toppen af markedet.

Børsen skiver 5. januar 2018 i en analyse af afkast, at Velliv (Nordea Liv & Pension) tager bronze med et afkast på 10,3 pct. i 2017 for kunder med middel risiko og 20 år til pension.

”Det rigtige pensionsselskab giver dig tusindvis af kroner mere i afkast i år.” Sådan lyder overskriften på en analyse af afkast i pensionsbranchen, som i Berlingske bringer den 16. december 2017. Velliv (Nordea Liv & Pension) har opnået afkast helt i toppen af markedet. Både for året og på 5 og 10 års sigt ligger afkastet i VækstPension blandt de bedste i branchen uanset, om der er 5, 15 eller 30 år til pension.