FAQ – få svar på de typiske spørgsmål om din pensionsordning

Hos Velliv er du altid velkommen til at få personlig rådgivning. Find svar på de mest stillede spørgsmål nedenfor.

Hvordan er min opsparing investeret?

I Vellivs app eller ved at logge ind kan du se, hvilket pensionsprodukt, du har, og hvilken investeringsprofil, du har valgt.
 
Vil du ændre investeringsprofilen, skal du logge ind og gå ind under Selvbetjening og Investeringsvalg tage en obligatorisk investeringsguide, der giver dig en indikation af, hvor risikovillig du er, og hvilken investeringsform der passer bedst til dig. Derefter kan du skifte investeringsprofil – enten til Vellivs anbefaling til investeringsvalg eller et andet valg. 

Et skift af investeringsprofil koster 320 kr.

Skift af opsparingsprodukt mellem VækstPension og LinkPension koster 805 kr.

Hvad er administrationsomkostninger?

Alle pensionsordninger har omkostninger til administration, som blandt andet indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af  IT, medarbejderlønninger, husleje og porto. 

Pension med gennemsnitsrente 

Pension med gennemsnitsrente er en pensionsordning, hvor opsparingen bliver forrentet med kontorenten. Administrationsomkostningerne består typisk af et fast, månedligt gebyr og en procentdel af indbetalingen. 

Det betyder, at hvis du indbetaler 1.000 kr. om måneden, betaler du de samme omkostninger, uanset om din opsparing i forvejen er på 10.000 eller 1.000.000 kr.

VækstPension

I VækstPension afhænger administrationsomkostningerne af om du er privatkunde eller har en virksomhedsordning.

  • Privatkunder

    For privatkunder er administrationsomkostningerne sammensat af et fast, månedligt gebyr, en procentdel af indbetalingen og en promilleandel af opsparingens størrelse.

  • Virksomhedsordninger

    For obligatoriske firmaordninger er der hverken fast månedligt gebyr eller omkostninger af opsparingen, så der betales kun en procentdel af indbetalingen.

    I Erhvervspension til selvstændige betales der et månedligt gebyr og en procentdel af indbetalingen.

LinkPension

I LinkPension er administrationsomkostningerne sammensat af et fast, månedligt gebyr, en procentdel af indbetalingen og en promilleandel af opsparingens størrelse. Omkostningssatserne er forskellige afhængigt af om du er privatkunde eller del af en virksomhedsordning.

Du kan se, hvad du betaler i administrationsomkostninger i Kontooversigten i ved at logge ind i Mit Velliv / Netpension.

Hvad sker der med min pensionsordning, hvis jeg bliver arbejdsløs?

Der er forskellige muligheder for at fortsætte din pensionsordning, hvis du skifter job, bliver arbejdsløs eller din arbejdsgiver går konkurs.  

Mister du dit arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det letteste og vigtigste er, at du beholder dine forsikringer, så du og din familie fortsat er sikret i tilfælde af sygdom, ulykke og død. Du er fuld forsikret i de første 3 måneder efter din fratrædelsesdato, bortset fra din sundhedsforsikring, som bortfalder den dag, du stoppede med at arbejde for din arbejdsgiver. Kontakt os gerne så hurtigt som muligt, så vi kan rådgive og finde den rigtige løsning for dig.

Du kan læse mere om, hvad der kan ske, hvis du bliver arbejdsløs her.

Hvad sker der med min pensionsordning, hvis jeg skifter job?

Når du får nyt arbejde – eller fx er blevet selvstændig – skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det er typisk afhængigt af, om din nye arbejdsgiver har en firmapensionsaftale og i så fald, om den dækker dit behov. Du kan altid ringe til os på 70 33 99 99, så vi kan hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til dig, uanset om det er dig eller en ny arbejdsgiver, der skal betale - eller om du er blevet selvstændig. 

Hvis du vil fortsætte din pensionsordning hos os, er det vigtigt, at du giver os besked om, hvad der skal ske med din pensionsordning, inden indbetalingerne fra din tidligere arbejdsgiver stopper. Din pensionsordning indeholder nemlig typisk forsikringer i tilfælde af sygdom og død, og det kan derfor være vigtigt for dig at beholde disse forsikringer. Du er fuld forsikret i de første 3 måneder efter din fratrædelsesdato, bortset fra din sundhedsforsikring, som bortfalder den dag, du stopper hos din tidligere arbejdsgiver. Kontakt os så hurtigt som muligt, så vi kan rådgive og finde den rigtige løsning for dig

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skifter job.

Jeg kan se, at det er forskellige personer, der får udbetalt mine dækninger ved død. Hvordan ændrer jeg begunstigelsen, så det er den samme person, der modtager alle udbetalinger?

Hvis du ønsker at ændre din begunstigelse, kan du læse mere og downloade begunstigelseserklæringen Hvem ”arver” min pension?

Du kan også ringe til os på 70 33 99 99 og få en af vores rådgivere til at sende dig en begunstigelseserklæring.

Kan jeg stoppe pensionsordningen og få pengene udbetalt nu? Hvad koster det?

De fleste pensionsordninger kan udbetales før det aftalte pensionstidspunkt. Har du haft fradrag for indbetalingerne, og er du ikke fyldt 60 år endnu, skal du betale et gebyr på 2.090 kr. (2024) og 60 pct. i afgift til staten. 

Har du LinkPension, hvor du selv har investeret i aktier eller obligationer, skal du også være opmærksom på, at der på enkelte fonde skal betales salgsomkostninger. På siden om afkast kan du klikke på den fond, du har investeret i, og se, om der er salgsomkostninger forbundet med dine fonde.  

Har du en pensionsordning, der er oprettet gennem din arbejdsgiver, kan der være begrænsninger, der betyder, at du ikke kan få udbetalt din ordning. Det gælder også, hvis du har en pensionsordning, der kun kommer til udbetaling, hvis du er i live. Er du i tvivl om, hvad der gælder for netop din ordning, så ring til os på 70 33 99 99.

Hvad betyder det, at en del af min opsparing er friholdt for skat af pensionsafkast?

Den 1. januar 1983 blev der indført beskatning af pensionsafkast. Det betyder, at den del af din pensionsopsparing, der er opsparet før den 1. januar 1983, er fritaget for pensionsafkastskat. 

Velliv beregner pensionsafkastskat af de beløb, der er opsparet efter den 1. januar 1983, og af renterne på de beløb, der er opsparet før den 1. januar 1983. 

Du kan se den aktuelle kontorente før skat her. 

Når du får udbetalt din pension, skal du betale skat og afgift som normalt - uanset om en del af din opsparing er friholdt for skat af pensionsafkast.

Skal jeg fortælle jer, hvis jeg skifter erhverv?

Dit erhverv har kun betydning for din pensionsordning, hvis du har en dækning ved nedsat erhvervsevne. Prisen for denne forsikring er nemlig afhængig af dit erhverv. Skifter du erhverv, skal du udfylde blanketten og sende den til os. Du kan også ringe til os på 70 33 99 99.

Kan jeg flytte min pensionsordning til et andet pensionsselskab/bank? Hvad koster det?

Nogle pensionsordninger kan overføres til et andet pensionsselskab eller en bank. Er du under 60 år, koster det et gebyr på 2.090 kr. (2024) . 

Har du LinkPension, hvor du selv har investeret i aktier eller obligationer, skal du også være opmærksom på, at der på enkelte fonde skal betales salgsomkostninger. 

På siden om afkast kan du klikke på den fond, du har investeret i, og se, om der er salgsomkostninger forbundet med dine fonde.  

Hvis du har en pensionsordning via din arbejdsgiver, kan du ikke overføre den. Er du i tvivl, så ring til os på 70 33 99 99.

Hvor ser jeg mit afkast?

Du kan se dit afkast i Vellivs app og i Mit Velliv / Netpension under Kontooversigten. I Kontooversigten kan du selv tilpasse, hvilken tidshorisont, du vil se afkast for. 

Hvordan beskattes afkast?

Pensionsafkastskat (PAL-skat) er på 15,30% (2021-2024) og afregnes til Skattestyrelsen én gang årligt. Det sker i februar måned i det efterfølgende år.

Hvis du har VækstPension og/eller LinkPension, vil der i februar måned blive afregnet PAL-skat af et positivt bruttoafkast efter investeringsomkostninger for året før. Din opsparing vil derfor falde med det afregnede beløb.

Har du i et år haft et samlet negativt bruttoafkast, betaler du ikke PAL-skat, og beløbet modregnes i et fremtidigt positivt afkast.

På Pension med Gennemsnitsrente er PAL-skatten allerede fratrukket i den aktuelle kontorente.