FAQ – få svar på de typiske spørgsmål om din pensionsordning

Hvad er administrationsomkostninger?

Alle pensionsordninger har omkostninger til administration, som blandt andet indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af  IT, medarbejderlønninger, husleje og porto. 

Pension med gennemsnitsrente 

Pension med gennemsnitsrente er en pensionsordning, hvor opsparingen bliver forrentet med kontorenten. Administrationsomkostningerne består typisk af et fast, månedligt gebyr og en procentdel af indbetalingen. 

Det betyder, at hvis du indbetaler 1.000 kr. om måneden, betaler du de samme omkostninger, uanset om din opsparing i forvejen er på 10.000 eller 1.000.000 kr.

LinkPension og VækstPension

I LinkPension og VækstPension afhænger administrationsomkostningerne blandt andet af opsparingens størrelse. For begge ordninger er administrationsomkostningerne sammensat af et fast, månedligt gebyr, en procentdel af indbetalingen*) og en promilleandel af opsparingens størrelse. 

*) For visse Link-ordninger, der er oprettet før den 1. maj 2003, tager vi ikke omkostninger af indbetalingen.

Jeg kan se, at det er forskellige personer, der får udbetalt mine dækninger ved død. Hvordan ændrer jeg begunstigelsen, så det er den samme person, der modtager alle udbetalinger?

Hvis du ønsker at ændre din begunstigelse, kan du læse mere og downloade begunstigelseserklæringen Hvem arver din pension.

Du kan også ringe til os på 70 33 99 99 og få en af vores rådgivere til at sende dig en begunstigelseserklæring.

Kan jeg stoppe pensionsordningen og få pengene udbetalt nu? Hvad koster det?

De fleste pensionsordninger kan udbetales før det aftalte pensionstidspunkt. Har du haft fradrag for indbetalingerne, og er du ikke fyldt 60 år endnu, skal du betale et gebyr på 1.854,00 kr. (2020) og 60 pct. i afgift til staten. 

Har du LinkPension, hvor du selv har investeret i aktier eller obligationer, skal du også være opmærksom på, at der på enkelte fonde skal betales salgsomkostninger. På siden om afkast kan du klikke på den fond, du har investeret i, og se, om der er salgsomkostninger forbundet med dine fonde.  

Har du en pensionsordning, der er oprettet gennem din arbejdsgiver, kan der være begrænsninger, der betyder, at du ikke kan få udbetalt din ordning. Det gælder også, hvis du har en pensionsordning, der kun kommer til udbetaling, hvis du er i live. Er du i tvivl om, hvad der gælder for netop din ordning, så ring til os på 70 33 99 99.

Hvad betyder det, at en del af min opsparing er friholdt for skat af pensionsafkast?

Den 1. januar 1983 blev der indført beskatning af pensionsafkast. Det betyder, at den del af din pensionsopsparing, der er opsparet før den 1. januar 1983, er fritaget for pensionsafkastskat. 

Velliv beregner pensionsafkastskat af de beløb, der er opsparet efter den 1. januar 1983, og af renterne på de beløb, der er opsparet før den 1. januar 1983. 

Du kan se den aktuelle kontorente før skat her. 

Når du får udbetalt din pension, skal du betale skat og afgift som normalt - uanset om en del af din opsparing er friholdt for skat af pensionsafkast.

Skal jeg fortælle jer, hvis jeg skifter erhverv?

Dit erhverv har kun betydning for din pensionsordning, hvis du har en dækning ved nedsat erhvervsevne. Prisen for denne forsikring er nemlig afhængig af dit erhverv. Skifter du erhverv, skal du udfylde blanketten og sende den til os. Du kan også ringe til os på 70 33 99 99.

Kan jeg flytte min pensionsordning til et andet pensionsselskab/bank? Hvad koster det?

Nogle pensionsordninger kan overføres til et andet pensionsselskab eller en bank. Er du under 60 år, koster det et gebyr på 1.854,00 kr. (2020) . 

Har du LinkPension, hvor du selv har investeret i aktier eller obligationer, skal du også være opmærksom på, at der på enkelte fonde skal betales salgsomkostninger. 

På siden om afkast kan du klikke på den fond, du har investeret i, og se, om der er salgsomkostninger forbundet med dine fonde.  

Hvis du har en pensionsordning via din arbejdsgiver, kan du ikke overføre den. Er du i tvivl, så ring til os på 70 33 99 99.