Giv din pensionsopsparing optimale forhold med VækstPension

Med VækstPension sørger vi for at investere din opsparing optimalt i forhold til dit livsforløb og din holdning til risiko. Afkast og risiko følges ad, så jo højere risiko du er villig til at løbe, desto højere et afkast kan du forvente at få på din opsparing. Med VækstPension kan du også vælge, om du ønsker, at investeringen af din opsparing skal være aktivt, index eller aftryk forvaltet – resten klarer vi. Og du kan ændre din investeringsprofil, når du vil.

Optimal investering af din opsparing

Med VækstPension har din pensionsopsparing optimale muligheder for at vokse gennem hele dit arbejdsliv.

Du får

  • professionel investering af din pensionsformue ud fra din investeringsprofil
  • automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen, når du nærmer dig pensionsalderen
  • aktivt, index eller aftryk forvaltet investering – du bestemmer.

VækstPension rummer det bedste af vores produkter og er skabt til at give dig et afkast, der er bedre end finansmarkedernes – på lang sigt. Dit afkast i VækstPension varierer med konjunkturerne.

Afhængig af din risikovillighed rummer VækstPension mulighed for at vælge mellem forskellige risikoprofiler, nemlig høj, mellem og lav. Og når du har valgt din risikoprofil i VækstPension, tager vi os af resten.

Investeringsprincippet i VækstPension er enkelt og tilpasset dig: Vi udnytter din mulighed for at få et højt afkast, mens du er ung og kan tåle at løbe en større risiko. Og vi justerer automatisk for dig, så risikoen aftrappes, efterhånden som du nærmer dig tidspunktet for at få pensionen udbetalt.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.