VækstPension Index er et pensionsprodukt med nogle af markedets laveste omkostninger

I VækstPension Index følger investeringerne automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og det bidrager til at omkostningerne til forvaltningen er lavere end på markedet generelt og i forhold til VækstPension Aktiv.

VækstPension Aktiv giver den bredeste risikospredning blandt vores produkter. Vores investeringseksperter overvåger løbende markedet, vurderer den overordnede sammensætningen af investeringerne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.) og udvælger fx aktier i specifikke selskaber, som de har gode forventninger til.