Mister jobbet ved sygdom – få hjælp fra din pensionsordning

Hvis du bliver opsagt fra dit job på grund af sygdom, skal du give os besked med det samme. Vi kan nemlig ofte hjælpe dig videre. Hvis du har forsikringer i din pensionsordning, anbefaler vi, at du fortsætter indbetalingen til din ordning, indtil vi giver dig besked om, hvad der skal ske med den.

Fortæl os hvad der skal ske med din pensionsordning

Du skal kontakte os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne stopper. 

Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning nemlig automatisk ændret til en ordning uden indbetaling, og så har du kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 11.100 kr. (2020), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til Skattestyrelsen vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.

Hvad sker der med dine forsikringer?

Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Dine forsikringer ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter indbetalingerne er stoppet. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringer. Hvis du har forsikringer uden fradragsret, bliver de betalt via den seneste indbetaling.

Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringer, og du har kun din pensionsopsparing tilbage. Husk derfor at kontakte os inden forsikringerne ophører, hvis du ønsker, at de skal fortsætte efter de 3 måneder. 

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte: 

  • Sundhedsforsikring
  • Inddragelse af Certifikat
  • Faginvaliditet

Læs mere om dine muligheder

Du kan fortsætte din pensionsordning:

Får du nyt arbejde i løbet af de 3 måneder, kan du fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning både forsikringer og en opsparing, kan du måske fortsætte den:

Indeholder din pensionsordning kun en opsparing, kan du: